Slider

Ženy ve vědě nehrají žádné druhé housle

...

Výzva na podporu rovnosti žen a mužů

...

Audio: O kampani k MDŽD ve vědě

...

Aktuality ledna 2019

...

Leden 2019 v zahraničních médiích

...