Informujeme o tom, jak mohou vysoké školy, výzkumné ústavy a další instituce podpořit genderovou rovnost přímo na své půdě. Přinášíme praktické návody, vysvětlení termínů, zahraniční zkušenosti. Nabízíme možnost zapojit se do Pracovní skupiny pro změnu.