Novinkyaudioarchiv

Jak zvýšit citovanost vědeckých prací?

Výsledky analýzy uskutečněné na vědeckých článcích v oblasti politických věd naznačují, že tak zvaný „zelený otevřený přístup“ (green open access, Green OA), zvyšuje celkovou...

Gender a sebecitování

Kolektiv autorů a autorek ze Stanfordovy univerzity a univerzit New York a Washington vydal studii, která se zabývá tématem sebe-citací z genderové perspektivy. Výzkumný...

Co by sociologie měla dát světu?

V pondělí 19. června navštívila Českou republiku prezidentka Mezinárodní sociologické asociace (ISA) profesorka Margaret Abraham. V zasedací místnosti pražského Karolina pronesla přednášku Contouring a...

Podzimní výzva OP VVV podpoří projekty na genderovou rovnost a získání „HR Award“

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) připravuje výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, která cílí na výzkumné organizace. Vyhlášení výzvy...

Řízení lidí a genderová rovnost se má stát součástí hodnocení institucí

Dne 25. 5. 2016 proběhl další seminář Pracovní skupiny pro změnu, který jsme tentokrát otevřeli široké veřejnosti. Tématem byla politika genderové rovnosti ve vědě, role...

Zkušenosti s prosazováním genderové rovnosti

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) a Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe) ve spolupráci s NKC – ženy a věda již druhým...

První české výzkumné instituce odstartovaly projekty na podporu genderové rovnosti

První výzkumné instituce v ČR zahájily projekty kulturní a institucionální (strukturální) změny. Mezinárodní projekt 7. rámcového programu Evropské komise s názvem TRIGGER od ledna 2014 realizuje...

H2020: Podpora genderových akčních plánů

Celkem devět milónů euro bude v letech 2014 a 2015 rozděleno v rámci pracovního programu „Science with and for Society“ a hlavního pilíře Horizontu 2020 Sociální...

Registrace proběhla úspěšně

  Děkujeme za Váš zájem.  Potvrzení o registraci Vám pošleme také na Vámi zadaný email.   Budeme se těšit na viděnou!   Tým NKC...