Novinkyaudioarchiv

Foto: brunch s předsedkyní AV ČR

Dne 15. října jsme uspořádaly brunch s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou. Akce k naší radosti vzbudila velký pozitivní ohlas a byla provázená...

Daniela Pelclová: Prevence není neslušné slovo

Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., se zabývá jednak nemocemi z povolání, kde se zaměřuje na rizika poškození zdraví z nových chemických látek (nanočástic, prachů) poškozujících...

Pracujte hodně za málo a buďte šťastní!

Hana Maříková Radikální proměna financování vědy a výzkumu spočívající ve snižování institucionálního a nárůstu grantového financování má dopad na proměnu struktury vědeckých pracovišť i...

Momentky z Noci vědkyň s Kateřinou Šimáčkovou

Momentky z přednášky Kateřiny Šimáčkové „Mužské právo“ aneb jsou právní pravidla neutrální? Akce proběhla v rámci evropské Noci vědkyň a vědců v pátek 5....

Kyra Michalová: Každých deset let cytogenetika končí

Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. bádá a vyvíjí diagnostické metody v oblasti nádorové cytogenetiky. Při své práci analyzuje změny struktury chromozomů v buňkách krve,...

NKC na TVT: Žena mezi prací a domácností

Jak se proměňovaly názory veřejnosti na ženskou práci v 19. a 20. století? Jak to bylo s prací žen v rodinných živnostech a podnicích?...

Podzaměstnanost v české vědě

Nina Fárová Jak komplikuje podzaměstnanost práci v akademické sféře? Nina Fárová představuje výsledky výzkumu, který odhaluje tristní realitu – částečné úvazky jsou cestou k...

Jak se žije ženám ve fyzice

Nina Fárová České vědecké prostředí není stejně spravedlivé pro muže a ženy. Genderové otázky nejsou viděny jako důležité a vědkyně stále musejí každodenně překonávat...

Zářijové perličky a špeky

Předsednictvo Americké asociace pro vědecký pokrok (AAAS) v září schválilo nová pravidla, na jejichž základě může dojít ke zproštění čestného doživotního členství za prokázané vědecké...

Ženy ve vědě v Evropském parlamentu

V souvislosti s přípravou nového rámcového programu financování výzkumu se na konci září uskutečnila v Evropském parlamentu konference Women in Science. Setkání více než stovky osob z oblasti...