Naše služby

V rámci projektu CZERA nabízíme v oblasti genderově podmíněného násilí:

  • workshopy, školení a konzultace na témata genderově podmíněného násilí, sexuálního obtěžování a souvisejících témat z oblasti genderové rovnosti,
  • podporu institucí při tvorbě a implementaci plánů genderové rovnosti, ve kterých tvoří genderově podmíněné násilí jednu z doporučených oblastí. V rámci vzdělávacího online programu bude dostupný modul zaměřený na problematiku genderově podmíněného násilí,
  • Komunitu pro změnu, která podporuje jednotlivce či instituce dosahovat kulturní a institucionální změny také v oblasti genderově podmíněného násilí. Připojit se do Komunity pro změnu můžete zde.

Naše publikace, kurzy a akce k tématu

Publikace

Kurzy

Akce

Plánované akce:

Uskutečněné akce: