O nás

„Vzdělávání – síťování – dobrá praxe.“

Poskytujeme pomoc a podporu zaměřenou na orientaci v problematice genderové rovnosti a její implementaci prostřednictvím plánů genderové rovnosti, zejména v programu Horizont Evropa. Prostřednictvím workshopů, školení a konzultací pomáháme vysokým školám a výzkumným organizacím v oblasti kulturní a institucionální změny. Pro tento účel jsme také založili Komunitu pro změnu (dříve Pracovní skupina pro změnu), jejímiž členy a členkami jsou osoby, které chtějí iniciovat změny na svých institucích nebo se účastní projektů EU na strukturální změnu.

Více o činnosti NKC – gender a věda naleznete zde.


CO NABÍZÍME

  • Horizont Evropa – podpora přípravy plánů genderové rovnosti a v zohlednění genderové dimenze v obsahu výzkumu a v projektových návrzích
  • konzultace a poradenství
  • kurzy a semináře pro výzkumné a pedagogické pracovníky a pracovnice, pro začínající vědce a vědkyně a studující, pro management apod.
  • přednášky a prezentace – představení tématu genderu ve výzkumu a vzdělávání, tématu kulturní a institucionální změny směrem k rovnosti a vysvětlení politik rovnosti (gender mainstreaming)
  • praktická doporučení a metodiky – podpora při nastavování vnitřních procesů a implementaci opatření a plánů genderové rovnosti
  • zapojení instituce do národních a mezinárodních sítí
  • konzultace při přípravě projektů na podporu genderové rovnosti v instituci (např. v HR Award a dalších)

TÝM

Timea Crofony
Koordinátorka Komunity pro změnu, lektorka
Díky právnické zkušenosti z advokátní kanceláře a působení ve vysokém školství jsem měla možnost nahlédnout na genderovou nerovnost jako na skutečný strukturální problém. Genderová studia mi pak poskytla teoretický základ, který při lektorování našich workshopů a přednášek můžu předávat dál. Pomáhat institucím a podporovat je v jejich cestě za férovějším prostředím mě skutečně naplňuje.
Pavla Rypáčková
Koordinátorka Komunity pro změnu, lektorka
K problematice genderu a (ne)rovných příležitostí jsem se dostala přes studium psychologie. Diskriminace a očekávání na základě něčeho, s čím se narodíme, je každodenním stresorem nejen pro ženy, ale i muže. Genderová studia mi pomohla pochopit, že celá naše společnost funguje na neférovém rozložení moci a privilegií a proto se v centru Gender a věda snažíme svojí prací podpořit změnu společnosti, která bude zdravá a udržitelná pro všechny.