O nás

„Vzdělávání – síťování – dobrá praxe.“

Poskytujeme pomoc a podporu zaměřenou na orientaci v problematice genderové rovnosti a její implementaci prostřednictvím plánů genderové rovnosti. Prostřednictvím workshopů, školení a konzultací pomáháme vysokým školám a výzkumným organizacím v oblasti kulturní a institucionální změny. Pro tento účel jsme též založili Komunitu pro změnu (dříve Pracovní skupina pro změnu), jejíž členy a členkami jsou osoby, které chtějí iniciovat změny na svých institucích nebo se účastní projektů EU na strukturální změnu.

Více o činnosti NKC – gender a věda naleznete zde.


NAŠE ČINNOSTI

 • konzultace a poradenství
 • kurzy a semináře pro výzkumné a pedagogické pracovníky a pracovnice,
  pro začínající vědce a vědkyně a studující, pro management a
  administrativu apod.
 • přednášky a prezentace – představení tématu genderu v Horizontu 2020
  a přístupu kulturní a institucionální změny a plánů genderové rovnosti –
  možnosti zapojení institucí, konkrétní pomoc
 • praktická doporučení a metodiky; podpora při nastavování vnitřních procesů a implementaci opatření a plánů genderové rovnosti
 • zapojení instituce do národních a mezinárodních sítí
 • konzultace při přípravě projektů na podporu genderové rovnosti v intituci a v programu Horizont 2020

KONTAKTY

Timea Crofony
timea.crofony(at)soc.cas.cz
Díky právnické zkušenosti z advokátní kanceláře a působení ve vysokém školství jsem měla možnost nahlédnout na genderovou nerovnost jako na skutečný strukturální problém. Genderová studia mi pak poskytla teoretický základ, který při lektorování našich workshopů a přednášek můžu předávat dál. Pomáhat institucím a podporovat je v jejich cestě za férovějším prostředím mě skutečně naplňuje.
Pavla Rypáčková
pavla.rypackova(at)soc.cas.cz
K problematice genderu a (ne)rovných příležitostí jsem se dostala přes studium psychologie. Diskriminace a očekávání na základě něčeho, s čím se narodíme, je každodenním stresorem nejen pro ženy, ale i muže. Genderová studia mi pomohla pochopit, že celá naše společnost funguje na neférovém rozložení moci a privilegií a proto se v centru Gender a věda snažíme svojí prací podpořit změnu společnosti, která bude zdravá a udržitelná pro všechny.