Horizont 2020

„Horizont 2020 – 8. rámcový program pro výzkum a inovace“ je největším a nejvýznamnějším programem financujícím vědu, výzkum a inovace na evropské úrovni v letech 2014–2020.

Genderová rovnost je jednou z jeho základních priorit a průřezovým tématem.