PŘÍKLADY MENTORINGOVÝCH PROGRAMŮ V ZAHRANIČÍ

Mentoringové programy jsou v zahraničí běžnou součástí vysokoškolského vzdělávání i následného zapojování výzkumníků a výzkumnic či akademických pracovníků a pracovnic do nového pracovního prostředí. Níže uvádíme pouze pár příkladů mentoringových programů zaměřených na specifické cílové skupiny.

Více informací se můžete dozvědět také na stránce Evropské sítě mentoringových programů. Naleznete zde přínosné informace o členských programech, ale i kontakty na konkrétní osoby, na které se můžete obrátit. Detailní popis jak takové programy fungují nabízí i tato příručka.