CO JE MENTORING

Principy mentoringu

Mentoring je proces, skrze nějž se dostává mladším a méně zkušeným lidem (tzv. mentees) podpory, rad a přátelství od zkušenějších mentorů a mentorek, které jim má umožnit nastartovat kariéru a uspět v pracovním životě nebo ve studiu.

MENTORINGOVÉ PROGRAMY MAJÍ MNOHO PODOB

Některé programy sázejí na dlouhodobou individuální spolupráci mezi jedním mentorem/mentorkou a jednou/jedním mentee/m, jiné jsou skupinové a kladou větší důraz na vzájemnou podporu mezi „vrstevníky“, některé probíhají jen v rámci jedné instituce, jiné naopak propojují osoby z různých pracovišť a škol. Konkrétní formáty se odvíjí od záměru organizátorských institucí a cílových skupin programů. Programy se zaměřují jak na profesní rozvoj a kariérní růst zaměstnanců a zaměstnankyň, tak na úspěšné studium studujících vysokých, středních i základních škol.

ZÁKLADEM ÚSPĚŠNÉHO MENTORINGU JE VLASTNÍ INICIATIVA A AKTIVITA MENTEES

Ačkoli konkrétní náplň jednotlivých setkávání závisí na domluvě mentees s jejich mentorkou či mentorem, mentees musí sami projevovat zájem a iniciativu. V opačném případě mohou být nakonec z mentoringu zklamaní, neboť nebude probíhat podle jejich představ a potřeb. Na začátku každého mentoringu je proto důležité, aby si mentoringová dvojice ujasnila vzájemná očekávání a stanovila průběh a cíle mentoringu.