„Vzdělání – síťování – praxe“

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU

Pracovní skupina pro změnu vznikla v lednu 2015. Sdružuje osoby z výzkumných a vysokoškolských institucí z celé ČR, které se aktivně podílejí na systematické podpoře genderové rovnosti ve své instituci, nebo mají zájem začít realizovat projekty kulturní a institucionální změny. Členky a členové skupiny mají možnost vzájemně sdílet své zkušenosti z praxe, rozvíjet svoji (genderovou) expertízu a kompetence a získávat praktické rady a inspiraci.

Přejete si stát se členkou/členem Pracovní skupiny pro změnu? Připojte se!

    V případě dotazů piště na [email protected] nebo kontaktujte vedoucí Komunity pro změnu Timeu Crofony