POPULARIZACE

Účastníme se pravidelně českých i mezinárodních vědecko-popularizačních akcí, jako je Academia Film Olomouc, Týden vědy a techniky, evropská Noc vědců a vědkyň či Mezinárodní den žen ve vědě. Publikujeme newsletter, vystupujeme v médiích, jsme aktivní na sociálních sítích. Pořádáme diskuze, výroční přednášky, výstavy. Zveme zajímavé host(k)y ze zahraničí, zviditelňujeme české vědkyně a téma genderové rovnosti ve vědě v odborné komunitě i na úrovni nejširší veřejnosti.

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN VE VĚDĚ

11. února se připojujeme k oslavám žen a dívek, které se zabývají vědeckým pozná(vá)ním. Cílem svátku, který vyhlásilo OSN na konci roku 2015, je připomenout významnou roli žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti. V roce 2016 jsme se ptaly osobností světa vědy, co by vědkyním popřály. Ankety se zúčastnili např. předseda AV ČR Jiří Drahoš, bioložka Helena Fulková, předsedkyně GA ČR Alice Valkárová či ministryně školství Kateřina Valachová. Rok nato jsme uspořádaly facebookovou kampaň #mojeoblibenavedkyne. Akce se zúčastnila přibližně stovka účastníků a účastnic, facebooková stránka nasbírala přes 700 „lajků“ a kampaň shlédlo přes 65 tisíc unikátních uživatelů Facebooku.

VÝROČNÍ PŘEDNÁŠKY

Chceme, aby byly více vidět úspěšné české vědkyně. Mimo jejich účasti v našich diskuzích a na seminářích organizujeme od roku 2014 také exkluzivní výroční přednášky. Měly jsme tu čest představit mimo jiné například výzkum a zkušenosti s vědeckou kariérou bioložky Jany Roithové, fyzičky Kateřiny Falk či socioložky Kateřiny Liškové.

NOC VĚDKYŇ A VĚDCŮ

K akci European Researchers Night se vlastním programem připojujeme od roku 2005. Věnovaly jsme se spánku a snění, paměti míst, bádání za komunismu, společenské odpovědnosti vědy a vědním politikám, znečištěnému ovzduší, sexuálnímu obtěžování v akademické sféře, ne/přechylování příjmení a tématu migrace, bezpečnosti a maskulinity.

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY

Největší vědecký festival v ČR probíhá každý rok v druhém listopadovém týdnu. U příležitosti Týdne vědy a techniky organizujeme především výstavy a přednášky pro nejširší veřejnost, jejichž cílem je zviditelnit české vědkyně (a vědce) a upozornit na problematiku genderové ne/rovnosti ve vědě. V roce 2015 jsme se například věnovaly významným vědkyním minulosti, uspořádaly jsme výstavu a workshop editování Wikipedie, do které přibylo několik desítek nových hesel o vědkyních, v roce 2014 jsme se věnovaly nízkým penzím žen, v roce 2007 například situaci doktorandek a doktorandů.

ROZHOVORY

Od roku 2004 děláme rozhovory se zajímavými osobnostmi vědeckého prostředí. Seriály rozhovorů jsme věnovaly např. tématům, jako jsou odchody z vědy, mobilita či začátek vědecké dráhy žen (publikace rozhovorů jsou zdarma ke stažení zde). Každoročně také formou rozhovorů představujeme nominované a laureátky Ceny Milady Paulové.