Akce pracovní skupinyaudioarchiv

Maxime Forest na Pracovní skupině pro změnu

Další otevřené setkání Pracovní skupiny pro změnu se věnovalo kulturní a institucionální změně pro genderovou rovnost. Tentokrát jsme přivítaly výzkumníka ze Sciences Po a...

Jak na interní výzkumné šetření v instituci?

Rozhodnutí padlo – vedení Vaší instituce se chce začít věnovat tématu genderové rovnosti.  Jak ale začít? První krok, který musí následovat, je vlastní instituci...

Mezinárodní seminář Pracovní skupiny pro změnu

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 proběhl seminář Pracovní skupiny pro změnu s mezinárodní účastí, který pořádalo NKC – gender a věda ve spolupráci s...

Řízení lidí a podpora genderové rovnosti ve výzkumu

První podzimní workshop Pracovní skupiny pro změnu se zaměřil na stále více aktuální téma v českém akademickém prostředí, kterým je posílení řízení a rozvoje...

Jak komunikovat a vyjednávat genderovou rovnost ve výzkumné instituci

Plánujete projekt na podporu genderové rovnosti ve vaší instituci, například v rámci OP VVV, nebo Horizontu 2020? Chcete se věnovat systematické podpoře a rozvíjet aktivity...

Genderová rovnost a podpora začínajících vědkyň a vědců ve výzkumných institucích

Na prvním setkání Pracovní skupiny pro změnu v roce 2017 jsme se věnovali aktivitám na podporu genderové rovnosti ve výzkumných institucích a specificky podpoře...

Seminář k výzvě Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (OP VVV)

Na semináři dne 15. 11. 2016 zástupce a zástupkyně MŠMT představili věcné zaměření výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, která byla vyhlášena na...

Jak prosazovat genderovou rovnost v mojí instituci: zkušenosti z Velké Británie

Dne 17. a 18. října 2016 proběhly v Praze semináře pro Pracovní skupinu pro změnu a pro vedení VŠCHT Praha v rámci projektu TRIGGER. Lektor Gary Lokez Velké Británie, vedoucí Equality Challenge...

Seminář: Politika genderové rovnosti ve vědě v ČR a EU

Na semináři Pracovní skupiny pro změnu, který se konal 25. května 2016 v Praze, vystoupili Marcela Linková, předsedkyně Helsinki Group, Arnošt Marks, náměstek pro řízení Sekce...

Workshop: Vyšší zastoupení žen ve vedení. Jak na to?

Na prvním setkání Pracovní skupiny pro změnu v roce 2016 jsme se zaměřili na jednu z nejvíce komplikovaných a zároveň zásadních oblastí pro dosažení...