Akce pracovní skupinyaudioarchiv

Seminář: Pedagogické kurikulum z genderové perspektivy

Obsah a metody vzdělávání mohou být (a často jsou) genderově zatíženy. Cílem semináře bylo identifikovat rizikové oblasti formálního a neformálního kurikula a ukázat postupy,...

1. workshop Pracovní skupiny: Plány genderové rovnosti

V úterý 31. března 2015 proběhlo první setkání Pracovní skupiny pro změnu. Anna Mittnerová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Jiří Kolman z Ústavu pro výzkum...