Novinkyaudioarchiv

Rezistence ke změně: Změna rezistencí!

Připojte se k webináři Anity Thaler (IFZ, Rakousko) & Jennifer Dahmen-Adkins (RWTH Univerzita v Cáchách, Něměcko), jenž proběhne 24. srpna v pořadatelské gesci Komunity...

Webinář KpZ: Nevědomé předsudky v akademii

Pro Komunitu pro změnu a další zájemkyně a zájemce, jsme připravily webinář s názvem Genderové předsudky. V něm se věnujeme neuvědomovaným předpojatostem a stereotypům...

Rovné odměňování žen a mužů v akademické sféře II.

Komunita pro změnu NKC – gender a věda si vás dovoluje pozvat na on-line workshop, který nabídne praktický nácvik práce v prostředí analytického nástroje...

Workshop HR Award: Gender Balance

Masarykova univerzita tematizuje problematiku genderové rovnosti: 27. 2. 2020 jsme na základě pozvání uspořádali na MUNI tři přednášky, spojené s procesem získávání HR Award....

Fotogalerie: Férové odměňování v praxi

První letošní workshop Komunity pro změnu, která funguje pod NKC – gender a věda, proběhl ve středu 19.2. 2020 v Praze. Tématem bylo rovné...

Workshop: Férové odměňování žen a mužů v praxi

Srdečně zveme na další z našich workshopů, tentokrát zaměřený na praktické otázky rovného odměňování na vysokých školách a ve výzkumných organizacích. Přednášet budou hostky...

Workshop: Gender pay gap v akademické sféře

Ze statistik, které zpracovává Český statistický úřad, Eurostat a European Institute of Gender Equality, opakovaně vyplývá, že Česká republika si s nerovností v odměňování...

Genderové dimenze urbanismu. Přednáška B. Knoll

Vídeňská expertka na genderově senzitivní urbanismus Bente Knoll vystoupí v Praze. Nenechte si ujít její přednášku v Akademickém konferenčním centru. Z genderové analýzy běžných...