Novinkyaudioarchiv

Aktuality

Rovné odměňování žen a mužů v akademické sféře II. Komunita pro změnu NKC – gender a věda si vás dovoluje pozvat na online workshop „Rovné...

SWG GRI: Potřebujeme více talentovaných lidí

Poradní skupina pro gender ve výzkumu a inovacích (SWG GRI), jejíž předsedkyní je vedoucí NKC – gender a věda Marcela Linková, minulý týden zveřejnila...

Vyhlášení Ceny Milady Paulové 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. vyhlašuje 12. ročník...

Evropská střediska pro genderovou rovnost ve výzkumu

Webinář GEinCEE CoP o genderu a vědě v ČR

NKC – gender a věda si vás ve spolupráci s Komunitou praxe Genderová rovnost ve střední a východní Evropě (CoP GEinCEE) dovoluje pozvat na...

Rovné odměňování žen a mužů v akademické sféře II.

Komunita pro změnu NKC – gender a věda si vás dovoluje pozvat na on-line workshop, který nabídne praktický nácvik práce v prostředí analytického nástroje...

Výroční zpráva NKC za rok 2019 zveřejněna

Národní kontaktní centrum – gender a věda se po několika letech rozhodlo vrátit k sepsání vlastní výroční zprávy a informovat své příznivkyně a příznivce...

Blanka Nyklová k dopadům COVID-19 na ČRo Plus

Na začátku května vám NKC – gender a věda přineslo exkluzivní rozhovor se socioložkou Blankou Nyklovou na téma dopadů koronavirové krize na vědce a...

Dotazník: Dopady COVID-19 na pečující ve vědě

Rozšíření choroby covid-19 v posledních měsících ovlivnilo život všech lidí, na určité skupiny ale z řady důvodů dopadlo ještě tvrdším způsobem. Jedná se především...

Blanka Nyklová: Na vývoj kariér bude mít koronavirus zásadní vliv

Rozšíření choroby covid-19 v posledních měsících ovlivnilo životy všech lidí, na ženy ale z řady důvodů, jako je mateřství či práce ve zdravotnictví, dopadlo ještě tvrdším...