Novinkyaudioarchiv

Ženy ve vědě v Evropském parlamentu

V souvislosti s přípravou nového rámcového programu financování výzkumu se na konci září uskutečnila v Evropském parlamentu konference Women in Science. Setkání více než stovky osob z oblasti...

#WeTooInScience: prevence je lepší než léčba

Ve dnech 20. a 21. září se v italské Pise uskutečnila konference věnovaná sexuálnímu násilí a obtěžování v akademické sféře. Kromě aktuálních výzkumů tohoto fenoménu se...

Září 2018 v zahraničích médiích

Může být nadvláda mužů špatná pro jejich zdraví? Nová zpráva Světové zdravotnické organizace konstatuje, že zdraví mužů je nejhorší v zemích s nejnižší genderovou rovností. Zpráva...

Pečující rodiče v české vědě

Hana Maříková Jedno z důležitých témat personálního řízení vědeckých institucí představuje otázka kombinace pracovních a rodinných povinností, zejména těch spojených s rodičovstvím. Jak je...

Maxime Forest na Pracovní skupině pro změnu

Další otevřené setkání Pracovní skupiny pro změnu se věnovalo kulturní a institucionální změně pro genderovou rovnost. Tentokrát jsme přivítaly výzkumníka ze Sciences Po a...

Marcela Linková v Evropském parlamentu

Marcela Linková, vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR vystoupí v Evropském parlamentu (EP). Dne 25. 9. se koná...

Setkání účastnic a účastníků mentoringu

V sobotu 23. září proběhlo setkání mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce. V dopoledním bloku vystoupila například bývalá mentee Kateřina Falk s příspěvkem,...

Personální politika: Achillova pata české vědy

Kateřina Cidlinská Pracovní podmínky akademiček a akademiků v ČR výrazně ovlivňuje jak národní systém financování vědy a výzkumu, tak personální politika jejich pracovišť. Minulý...

A. Saini: Panenky pro holky, autíčka pro kluky?

Je obliba růžové barvy u holčiček vrozená nebo získaná vlastnost? Je dané biologií, že většina chlapečků dává přednost autíčkům před panenkami? Nebo je zatím...

Pracovní podmínky z kvalitativní perspektivy

Kateřina Cidlinská Špičkoví vědci a vědkyně a jejich profesní rozvoj jsou podmínkou kvalitní vědy, konkurenceschopné v mezinárodním měřítku. Na atraktivitu akademického prostředí pro vědkyně...