Novinkyaudioarchiv

Plány genderové rovnosti. Nadcházející akce

Řada vysokých škol a výzkumných institucí se v současnosti hlásí o udělení HR Award, některé už ji i získaly (více např. zde, zde a...

Startujeme další ročník mentoringu!

Hlavním cílem programu je podpora profesního rozvoje (post)doktorandek a (post)doktorandů, pomoc s rozjezdem vědecké kariéry a ujasněním jejího směřování. Registrovat se zájemci a zájemkyně...

Akademické dráhy v ČR: výsledky výzkumu

NKC – gender a věda v prosinci 2018 ukončilo dvouletý projekt s názvem Analýza bariér a strategie podpory rovných příležitostí ve vědě (2017–2018) financovaný...

Aktuality prosince 2018

Co je genderová dimenze výzkumu? Brožurka stručně představuje nové případové studie, v nichž byl zohledněn vliv genderu a pohlaví ve výzkumu a inovacích. V oblasti...

Perličky roku 2018

Pozitivních zpráv není nikdy dost. Přidáváme proto výběr fajn událostí a aktivit, které si z minulého roku vybavujeme. Velmi oceňujeme iniciativu Masarykovy Univerzity, která podporuje...

Inspirující vědkyně roku

Před 350 roky získala doktorský titul první žena, Benátčanka Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Doktorát z filosofie jí udělila Univerzita v Padově poté, co úspěšně...

Prosinec 2018 v zahraničních médiích

Čtenost vědeckých článků a hodnocení Výsledky výzkumu založeného na datech o více než 1,3 milionu článků ve stovce vědeckých oblastí autorek a autorů pěti vybraných...

Listopadové perličky a špeky

Ve Velké Británii mimo brexitu řeší i to, jakou vědeckou osobnost dát na padesátilibrovku. Anglická banka získala od veřejnosti víc než 170 tisíc nominací....

Gender, znalost, demokracie

Tak trochu symbolicky před víkendovými oslavami 17. listopadu se v Praze uskutečnily dvě diskuze, které se věnovaly otázkám spojeným s postavením genderové agendy a vědění,...

Listopad 2018 v zahraničních médiích

Sexuální obtěžování: Yale Kauza kardiologa profesora Michaela Simonse na Univerzitě Yale ukazuje dilema instituce, jež řeší etický přečin vědce, který jí přináší finance v řádech...