Novinkyaudioarchiv

Jitka Čejková: Nejdůležitější je mít silnou vůli

Doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc., se věnuje očnímu výzkumu, mimo jiné špatně se hojícím ranám oka, problému suchého oka či léčení chorob sítnice způsobeným...

Hana Hrstková: Svůj život jsem přizpůsobila práci

prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. se věnuje dětskému lékařství. Zaměřuje se zejména na oblast hematologie, hematoonkologie a onkologie. Mimo léčby zhoubných nádorů u dětí...

Od přírody podřadné: anotace

Liší se ženský mozek od mužského? Jsou muži od přírody promiskuitnější? Je pro kluky přirozenější hrát si s autíčky a pro holky s panenkami? Měl Charles...

Cena Milady Paulové 2018: vědy o vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR vyhlásilo 10. ročník Ceny Milady...

O čem se psalo v červnu 2018

Sexuální obtěžování není jen o sexu Rozsáhlá studie publikovaná začátkem června americkými Národními akademiemi (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine) poukazuje na přetrvávající...

Červnové perličky a špeky

Výzkumné ústavy a vysoké školy u nás často řeší, jak zajistit služby péče o děti svých zaměstnankyň a zaměstnanců, které nejsou stát a jeho...

Petice: společenská témata v Horizontu Evropa

  Odezvy na návrh nového evropského rámcového programu podpory výzkumu a inovací přišly také ze strany sociálních a humanitních věd. Tentokrát se můžete přidat...

Registrace na 5. národní konferenci otevřena

V úterý 30. října 2018 proběhne v Praze 5. národní konference o genderu a vědě. Konference se zúčastní jako hlavní řečnice britská novinářka a popularizátorka vědy...

GENDERACTION: gender v Horizontu Evropa

  Projekt GENDERACTION financovaný z rámcového programu Horizont 2020, který koordinujeme, má za sebou rok činnosti. Momentálně se intenzivně věnujeme připomínkování návrhu nového rámcového programu...

WeTooInScience 2018

  V době od 20. do 21. září proběhne v italské Pise konference zaštítěná Evropskou platformou žen ve vědě (EPWS) na téma sexuálního obtěžování a násilí...