Novinkyaudioarchiv

Srpnové knižní tipy

Demytizace menopauzy, dlouhodobě nepochopené a trivializované životní fáze Jakou roli sehrála menopauza ve formování civilizace? A jak se měnilo její společenské vnímání od pravěku...

Diskuse na téma Gender a klimatická změna

O tom, jak dopadnou klimatické změny na Česko, se zvláštním přihlédnutím k genderovým aspektům, budou 27. září v 19:00 v malém sále Divadla Archa diskutovat odbornice...

Setkání pro post/doktorand(k)y se blíží

Jako každý rok i letos pořádáme v rámci našeho mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce, kterým pomáháme v nastartování jejich vědecké kariéry, setkání aktuálních a bývalých...

Inovujme inovace

Hana Tenglerová Inovace jsou jednou z hlavních hnacích sil hospodářského růstu, technologického a společenského rozvoje a stimulem k překonání výzev, kterým lidstvo v současnosti čelí....

Financování z Evropy

Poslední kolo výzev na podávání projektů Horizontu 2020 vypsaných pod programem „Science with and for Society“ se blíží. Na webu Evropské komise zveřejnili seznam...

Konzultace k Horizontu Evropa

Koncem června tohoto roku otevřela Evropská komise dvě veřejné konzultace k novému rámcovému programu financování výzkumu Evropské unie Horizont Evropa, který nahradí současný program...

O čem se psalo v červnu

Za lékařským výzkumem stojí více žen než kdy jindy Podle výzkumné rešerše článků publikovaných v nejvýznamnějších lékařských časopisech je více žen než kdy jindy...

Slavná výročí

V červnu slavíme Den rovnosti žen a mužů, a proto Vám v následující rubrice přinášíme medailonky k výročí tří v červnu narozených vědkyň, které lidstvu přispěly významnými...

K přečtení v červnu

Wordslut: Feministický průvodce pro převzetí anglického jazyka Drsný, poučný a divoce zábavný pohled na genderovou perspektivu jazyka, napsaný s humorem a hravostí, jenž zpochybňuje...

K poslechu v červnu

Osudy Evy Stehlíkové Rozhlasové vzpomínky znalkyně antického a středověkého latinského divadla, originální vědecké osobnosti i ženy se smyslem pro humor, realitu a dějinnou perspektivu....