Novinkyaudioarchiv

Momentky z Noci vědkyň s Kateřinou Šimáčkovou

Momentky z přednášky Kateřiny Šimáčkové „Mužské právo“ aneb jsou právní pravidla neutrální? Akce proběhla v rámci evropské Noci vědkyň a vědců v pátek 5....

Kyra Michalová: Každých deset let cytogenetika končí

Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. bádá a vyvíjí diagnostické metody v oblasti nádorové cytogenetiky. Při své práci analyzuje změny struktury chromozomů v buňkách krve,...

NKC na TVT: Žena mezi prací a domácností

Jak se proměňovaly názory veřejnosti na ženskou práci v 19. a 20. století? Jak to bylo s prací žen v rodinných živnostech a podnicích?...

Podzaměstnanost v české vědě

Nina Fárová Jak komplikuje podzaměstnanost práci v akademické sféře? Nina Fárová představuje výsledky výzkumu, který odhaluje tristní realitu – částečné úvazky jsou cestou k...

Jak se žije ženám ve fyzice

Nina Fárová České vědecké prostředí není stejně spravedlivé pro muže a ženy. Genderové otázky nejsou viděny jako důležité a vědkyně stále musejí každodenně překonávat...

Zářijové perličky a špeky

Předsednictvo Americké asociace pro vědecký pokrok (AAAS) v září schválilo nová pravidla, na jejichž základě může dojít ke zproštění čestného doživotního členství za prokázané vědecké...

Ženy ve vědě v Evropském parlamentu

V souvislosti s přípravou nového rámcového programu financování výzkumu se na konci září uskutečnila v Evropském parlamentu konference Women in Science. Setkání více než stovky osob z oblasti...

#WeTooInScience: prevence je lepší než léčba

Ve dnech 20. a 21. září se v italské Pise uskutečnila konference věnovaná sexuálnímu násilí a obtěžování v akademické sféře. Kromě aktuálních výzkumů tohoto fenoménu se...

Září 2018 v zahraničích médiích

Může být nadvláda mužů špatná pro jejich zdraví? Nová zpráva Světové zdravotnické organizace konstatuje, že zdraví mužů je nejhorší v zemích s nejnižší genderovou rovností. Zpráva...

Pečující rodiče v české vědě

Hana Maříková Jedno z důležitých témat personálního řízení vědeckých institucí představuje otázka kombinace pracovních a rodinných povinností, zejména těch spojených s rodičovstvím. Jak je...