Novinkyaudioarchiv

Pečující rodiče v české vědě

Hana Maříková Jedno z důležitých témat personálního řízení vědeckých institucí představuje otázka kombinace pracovních a rodinných povinností, zejména těch spojených s rodičovstvím. Jak je...

Maxime Forest na Pracovní skupině pro změnu

Další otevřené setkání Pracovní skupiny pro změnu se věnovalo kulturní a institucionální změně pro genderovou rovnost. Tentokrát jsme přivítaly výzkumníka ze Sciences Po a...

Marcela Linková v Evropském parlamentu

Marcela Linková, vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR vystoupí v Evropském parlamentu (EP). Dne 25. 9. se koná...

Setkání účastnic a účastníků mentoringu

V sobotu 23. září proběhlo setkání mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce. V dopoledním bloku vystoupila například bývalá mentee Kateřina Falk s příspěvkem,...

Personální politika: Achillova pata české vědy

Kateřina Cidlinská Pracovní podmínky akademiček a akademiků v ČR výrazně ovlivňuje jak národní systém financování vědy a výzkumu, tak personální politika jejich pracovišť. Minulý...

A. Saini: Panenky pro holky, autíčka pro kluky?

Je obliba růžové barvy u holčiček vrozená nebo získaná vlastnost? Je dané biologií, že většina chlapečků dává přednost autíčkům před panenkami? Nebo je zatím...

Pracovní podmínky z kvalitativní perspektivy

Kateřina Cidlinská Špičkoví vědci a vědkyně a jejich profesní rozvoj jsou podmínkou kvalitní vědy, konkurenceschopné v mezinárodním měřítku. Na atraktivitu akademického prostředí pro vědkyně...

Vítání knihy: Od přírody podřadné

  NKC – gender a věda zve na vítání překladu knihy Angely Saini Od přírody podřadné. Akce proběhne za účasti autorky a po oficiálním...

Monitorovací zpráva za rok 2016

Je tu další Monitorovací zpráva mapující postavení žen a mužů v českém výzkumu a na vysokých školách. Přinášíme stručný souhrn hlavních zjištění. Podrobnější výtah...

Stres, nejistota, nízké mzdy a nevítáné rodičovství

Autorky: Nina Fárová, Kateřina Cidlinská, Marcela Linková, Hana Maříková, Hana Tenglerová   Jaké jsou pracovní podmínky vědců a vědkyň na českých vysokých školách a...