Novinkyaudioarchiv

Gender v Horizontu 2020

Německé ministerstvo vzdělávání a výzkumu vydalo stručnou příručku mapující problematiku genderu a rovných příležitostí v programu Horizont 2020. Publikace ukazuje úspěšné příklady integrace genderu do...

Nový článek Marty Vohlídalové

Vědkyně v době pětiletek a v době soutěže: ženské vědecké dráhy před rokem 1989 a po něm popisuje nový článek Marty Vohlídalové, který je...

Evropská podpora projektů s genderovou dimenzí

Evropská komise zveřejnila seznam výzev na podávání výzkumných projektů se zahrnutím pohlaví a genderu jako analytických kategorií. Najdeme zde aktuálně témata, jako je udržitelný...

O čem se psalo v únoru 2018

Výběr toho, o čem se v zahraničí v souvislosti s genderovou rovností ve vědě a dalšími blízkými tématy píše a diskutuje. National Science Foundation proti sexuálnímu obtěžování...

Informační den k H2020

Technologické centrum AV ČR zve na společný informační den zaměřený na tři oblasti Horizontu 2020, konkrétně na FET Open (Budoucí a vznikající technologie), SEWP...

WikiGap workshop

8. března 2018 se uskuteční akce s cílem snížit propastný rozdíl mezi články o ženách a mužích na české Wikipedii. Akci pořádá Wikimedia ČR ve...

Petice za garantovaná místa ve školkách

Otázka, zda mají státní instituce zajistit kvalitní předškolní péči pro děti od dvou let, či nikoli, hýbe aktuálně veřejnou debatou. A dotýká se velmi...

STEMM Equality Congress

Tento rok se urodilo, a tak zveme ještě na jednu událost. Ve dnech 11. – 12. října 2018 se v Amsterodamu uskuteční konference, zaměřená na...

Evropská konference o genderové rovnosti ve vysokém školství

20. – 22. srpna 2018 se v Dublinu uskuteční desátá evropská konference věnovaná vysokoškolskému sektoru, výzvám, které se týkají genderu v akademické sféře, a opatřením na...

Účast ve výzkumu mapujícím sexuální obtěžování

Pokud studujete na vysoké škole, máte možnost se zúčastnit šetření výskytu sexuálního obtěžování na vysokých školách ze strany vyučujících. Šetření provádí tým Fakulty humanitních...