Novinkyaudioarchiv

Od přírody podřadné: anotace

Liší se ženský mozek od mužského? Jsou muži od přírody promiskuitnější? Je pro kluky přirozenější hrát si s autíčky a pro holky s panenkami? Měl Charles...

Cena Milady Paulové 2018: vědy o vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR vyhlásilo 10. ročník Ceny Milady...

O čem se psalo v červnu 2018

Sexuální obtěžování není jen o sexu Rozsáhlá studie publikovaná začátkem června americkými Národními akademiemi (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine) poukazuje na přetrvávající...

Červnové perličky a špeky

Výzkumné ústavy a vysoké školy u nás často řeší, jak zajistit služby péče o děti svých zaměstnankyň a zaměstnanců, které nejsou stát a jeho...

Hledáme kolegu / kolegyni

Vypisujeme výběrové řízení na pozici, jejíž náplní je zpracování a analýza existujících kvantitativních dat z výzkumu pracovních podmínek v českém akademickém prostředí a práce...

Petice: společenská témata v Horizontu Evropa

Odezvy na návrh nového evropského rámcového programu podpory výzkumu a inovací přišly také ze strany sociálních a humanitních věd. Tentokrát se můžete přidat k petici...

Registrace na 5. národní konferenci otevřena

V úterý 30. října 2018 proběhne v Praze 5. národní konference o genderu a vědě. Konference se zúčastní jako hlavní řečnice britská novinářka a popularizátorka vědy...

GENDERACTION: gender v Horizontu Evropa

Projekt GENDERACTION financovaný z rámcového programu Horizont 2020, který koordinujeme, má za sebou rok činnosti. Momentálně se intenzivně věnujeme připomínkování návrhu nového rámcového programu podpory...

WeTooInScience 2018

V době od 20. do 21. září proběhne v italské Pise konference zaštítěná Evropskou platformou žen ve vědě (EPWS) na téma sexuálního obtěžování a násilí v prostředí...

Workshop a zasedání sítě EUMENT-NET

Na 10. evropskou konferenci o genderové rovnosti ve vysokém školství naváže 22. srpna v Dublinu svým odpoledním programem evropská síť mentoringových programů eument-net. Zvažujete...