Novinkyaudioarchiv

Nová kniha: Sexual Liberation, Socialist Style…

Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945–1989 Socioložka Kateřina Lišková vydala knihu, která popisuje vývoj bádání a společenského diskurzu...

Podpořte gender v příštím rámcovém programu

V aktuálním rámcovém programu pro výzkum a inovace EU je gender jedním z průřezových témat. Znamená to zvýšený zájem o gender v obsahu znalosti, finance...

Angela Saini na 5. národní konferenci

Před měsícem jsme avizovaly, že 30. října 2018 pořádáme 5. národní konferenci o genderu a vědě. Těšit se můžete na výsledky našeho výzkumu akademických...

O čem se psalo v dubnu 2018

Vaše vnoučata budou v důchodu dřív, než dosáhneme genderové rovnosti ve vědě Bližší pohled na genderové rozdíly v publikování přinesla studie univerzity v Melbourne, která vychází...

Zachování povinných míst ve školkách

NKC – gender a věda podporuje zachování povinnosti mateřských školek, popř. dalších zařízení péče o děti, poskytnout místo dětem od věku dvou let. V...

Antifeminismus pod lupou

Právě publikovaný článek Blanky Nyklové a Niny Fárové mapuje nejčastější antifeministické argumentační strategie na příkladech kauz knihovny AV ČR a básničky Jiřího Žáčka. Mrkněte...

Dubnové perličky a špeky

MŠMT 26. a 27. dubna uspořádalo seminář pro zástupce a zástupkyně vysokých škol na téma sexuální obtěžování v tomto prostředí. Již před časem obeslalo zástupce...

Semináře na téma dětské skupiny

MPSV připravilo cyklus vzdělávacích seminářů pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině. Semináře mají rozsah 60 minut a věnují se například financování...

Jak na implementaci kvót a cílů pro genderovou rovnost?

Evropská komise vydala s Helsinskou skupinou pro gender ve vědě a inovacích příručku, která se zaměřuje na opatření, jejichž cílem je zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích...

Nová kniha: Gender and Neoliberalism in Czech Academia

Vyšla e-kniha editorek Marty Vohlídalové a Marcely Linkové, která se věnuje genderovým dopadům neoliberálně inspirovaných reforem v českém akademickém prostředí. Kniha míří primárně na...