Novinkyaudioarchiv

Aktuality prosince 2018

Co je genderová dimenze výzkumu? Brožurka stručně představuje nové případové studie, v nichž byl zohledněn vliv genderu a pohlaví ve výzkumu a inovacích. V oblasti...

Perličky roku 2018

Pozitivních zpráv není nikdy dost. Přidáváme proto výběr fajn událostí a aktivit, které si z minulého roku vybavujeme. Velmi oceňujeme iniciativu Masarykovy Univerzity, která podporuje...

Inspirující vědkyně roku

Před 350 roky získala doktorský titul první žena, Benátčanka Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Doktorát z filosofie jí udělila Univerzita v Padově poté, co úspěšně...

Prosinec 2018 v zahraničních médiích

Čtenost vědeckých článků a hodnocení Výsledky výzkumu založeného na datech o více než 1,3 milionu článků ve stovce vědeckých oblastí autorek a autorů pěti vybraných...

Listopadové perličky a špeky

Ve Velké Británii mimo brexitu řeší i to, jakou vědeckou osobnost dát na padesátilibrovku. Anglická banka získala od veřejnosti víc než 170 tisíc nominací....

Gender, znalost, demokracie

Tak trochu symbolicky před víkendovými oslavami 17. listopadu se v Praze uskutečnily dvě diskuze, které se věnovaly otázkám spojeným s postavením genderové agendy a vědění,...

Listopad 2018 v zahraničních médiích

Sexuální obtěžování: Yale Kauza kardiologa profesora Michaela Simonse na Univerzitě Yale ukazuje dilema instituce, jež řeší etický přečin vědce, který jí přináší finance v řádech...

Meritokratické ideály ve vědě

Široká důvěra v meritokratické ideály, dle nichž postavení jedinců odráží jejich talent a píli, napomáhá ospravedlňovat přetrvávající nerovnosti a zneviditelňovat jejich strukturální kořeny. Meritokratické argumenty bývají...

Eliška Walterová: Vzdělání je zásadní hodnota

Laureátka Ceny Milady Paulové za rok 2018 prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. se zabývá srovnávací pedagogikou, analýzou zahraničních vzdělávacích systémů a možnostmi využití jejich...

Žena mezi prací a domácností: záznam

Jak se proměňovaly názory veřejnosti na ženskou práci v 19. a 20. století? Jak to bylo s prací žen v rodinných živnostech a podnicích?...