Novinkyaudioarchiv

Jak se žije ženám ve fyzice

Nina Fárová České vědecké prostředí není stejně spravedlivé pro muže a ženy. Genderové otázky nejsou viděny jako důležité a vědkyně stále musejí každodenně překonávat...

Zářijové perličky a špeky

Předsednictvo Americké asociace pro vědecký pokrok (AAAS) v září schválilo nová pravidla, na jejichž základě může dojít ke zproštění čestného doživotního členství za prokázané vědecké...

Ženy ve vědě v Evropském parlamentu

V souvislosti s přípravou nového rámcového programu financování výzkumu se na konci září uskutečnila v Evropském parlamentu konference Women in Science. Setkání více než stovky osob z oblasti...

#WeTooInScience: prevence je lepší než léčba

Ve dnech 20. a 21. září se v italské Pise uskutečnila konference věnovaná sexuálnímu násilí a obtěžování v akademické sféře. Kromě aktuálních výzkumů tohoto fenoménu se...

Září 2018 v zahraničích médiích

Může být nadvláda mužů špatná pro jejich zdraví? Nová zpráva Světové zdravotnické organizace konstatuje, že zdraví mužů je nejhorší v zemích s nejnižší genderovou rovností. Zpráva...

Pečující rodiče v české vědě

Hana Maříková Jedno z důležitých témat personálního řízení vědeckých institucí představuje otázka kombinace pracovních a rodinných povinností, zejména těch spojených s rodičovstvím. Jak je...

Maxime Forest na Pracovní skupině pro změnu

Další otevřené setkání Pracovní skupiny pro změnu se věnovalo kulturní a institucionální změně pro genderovou rovnost. Tentokrát jsme přivítaly výzkumníka ze Sciences Po a...

Marcela Linková v Evropském parlamentu

Marcela Linková, vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR vystoupí v Evropském parlamentu (EP). Dne 25. 9. se koná...

Personální politika: Achillova pata české vědy

Kateřina Cidlinská Pracovní podmínky akademiček a akademiků v ČR výrazně ovlivňuje jak národní systém financování vědy a výzkumu, tak personální politika jejich pracovišť. Minulý...

A. Saini: Panenky pro holky, autíčka pro kluky?

Je obliba růžové barvy u holčiček vrozená nebo získaná vlastnost? Je dané biologií, že většina chlapečků dává přednost autíčkům před panenkami? Nebo je zatím...