Novinkyaudioarchiv

Petice: společenská témata v Horizontu Evropa

Odezvy na návrh nového evropského rámcového programu podpory výzkumu a inovací přišly také ze strany sociálních a humanitních věd. Tentokrát se můžete přidat k petici...

Registrace na 5. národní konferenci otevřena

V úterý 30. října 2018 proběhne v Praze 5. národní konference o genderu a vědě. Konference se zúčastní jako hlavní řečnice britská novinářka a popularizátorka vědy...

GENDERACTION: gender v Horizontu Evropa

Projekt GENDERACTION financovaný z rámcového programu Horizont 2020, který koordinujeme, má za sebou rok činnosti. Momentálně se intenzivně věnujeme připomínkování návrhu nového rámcového programu podpory...

WeTooInScience 2018

V době od 20. do 21. září proběhne v italské Pise konference zaštítěná Evropskou platformou žen ve vědě (EPWS) na téma sexuálního obtěžování a násilí v prostředí...

Workshop a zasedání sítě EUMENT-NET

Na 10. evropskou konferenci o genderové rovnosti ve vysokém školství naváže 22. srpna v Dublinu svým odpoledním programem evropská síť mentoringových programů eument-net. Zvažujete...

Evropská konference o genderové rovnosti ve vysokém školství

Ve dnech 20.-22. srpna 2018 se v Dublinu uskuteční 10. evropská konference zaměřená na novinky v oblasti genderové rovnosti na univerzitách. Pro podrobnosti přejděte na stránky...

Evropská konference feministického výzkumu

S podtitulem Rozdíly, rozmanitost, difrakce: konfrontace hegemonií a vyvlastnění se bude konat v německém Göttingenu 10. konference feministického výzkumu, a to ve dnech 12.-15. září 2018....

Gender a výzkum hledá témata a hostující editor(k)y

Interdisciplinární časopis Gender a výzkum uvítá návrhy na tematické bloky a monočísla pro rok 2020 a 2021. Uzávěrka pro přijímání návrhů je 30. září...

Podpořte pamětní grant Martiny Roeselové!

Pokud se vám líbí iniciativa Nadace Martiny Roeselové, jejímž cílem je podpořit postgraduální student(k)y a postdo(č)ky z přírodních věd v situaci souběhu vědecké práce...

HR & gender: výzva k podávání projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu na podávání projektů do Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2019. Jedním z podporovaných...