Novinkyaudioarchiv

Vědecké konference a péče o děti

Nové číslo magazínu Science se věnuje výzkumu různých aspektů rodičovství. Podstatně pragmatičtější otázky se ale řeší v příloze Science Carrers v článku Elisabeth Pain...

Nízké sebevědomí a/nebo socializace k dodržování pravidel?

Často slýcháme, že ženy se na řadu vypsaných pozic prostě nehlásí. Často je tento fakt zdůvodňován jejich nízkým sebevědomím. Některé výzkumy udávají, že na...

Nevýzkumné úkoly brzdí kariérní růst akademiček

Podle výzkumu, který oslovil 2 495 akademiků a 2 374 akademiček z oblastí přírodních a technických věd ze 43 institucí Velké Británie, udávají ženy,...

Jak zvýšit citovanost vědeckých prací?

Výsledky analýzy uskutečněné na vědeckých článcích v oblasti politických věd naznačují, že tak zvaný „zelený otevřený přístup“ (green open access, Green OA), zvyšuje celkovou...

Gender a sebecitování

Kolektiv autorů a autorek ze Stanfordovy univerzity a univerzit New York a Washington vydal studii, která se zabývá tématem sebe-citací z genderové perspektivy. Výzkumný...

Co by sociologie měla dát světu?

V pondělí 19. června navštívila Českou republiku prezidentka Mezinárodní sociologické asociace (ISA) profesorka Margaret Abraham. V zasedací místnosti pražského Karolina pronesla přednášku Contouring a...

Podzimní výzva OP VVV podpoří projekty na genderovou rovnost a získání „HR Award“

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) připravuje výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, která cílí na výzkumné organizace. Vyhlášení výzvy...

Rozhovor s prof. Zdeňkou Svobodovou

„Toxikologie je strašně zajímavá, je to taková detektivní práce.“ Čím se zabýváte, paní profesorko? Pedagogicky i výzkumně se zabývám obory toxikologie, konkrétně veterinární toxikologií...

Rozhovor s doc. Janou Řepkovou

„Každá kulturní plodina má své nedostatky. A jejich eliminace nás zajímá.“ V jakém oboru působíte, paní docentko? Zabývám se genetikou rostlin a zaměřuji se...

Rozhovor s doc. Janou Podhrázskou

„Krajinu neošidíte. To, jak s ní zacházíme nám dříve či později vrátí.“ Čím se zabýváte, paní docentko? Věnuji se zejména krajině, tvorbě krajiny a využití...