Novinkyaudioarchiv

Rozhovor s prof. Pavlou Čapkovou

„Od jakživa, co se pamatuji, mě bavila matematika. A to hodně!“ Čím se zabýváte? Dnes se zabývám nanotechnologiemi a vývojem nanomateriálů. Ale můj původní...

Řízení lidí a genderová rovnost se má stát součástí hodnocení institucí

Dne 25. 5. 2016 proběhl další seminář Pracovní skupiny pro změnu, který jsme tentokrát otevřeli široké veřejnosti. Tématem byla politika genderové rovnosti ve vědě, role...

Zkušenosti s prosazováním genderové rovnosti

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) a Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe) ve spolupráci s NKC – ženy a věda již druhým...

Cena Milady Paulové 2014: nominované

V roce 2014 byla CMP udělena v oblasti stavebního inženýrství a architektury s cílem upozornit na výročí 100 let od doby, kdy ke studiu...

Úloha grantových agentur v podpoře rovnosti

Evropská komise již řadu let podporuje začlenění genderové rovnosti do evropské politiky výzkumu a jejích rámcových programů. Ačkoli dříve byl kladen důraz na organizace...

Rozhovor s prof. Hanou Urbáškovou

„Dobrá architektura vytváří prostředí, které nás pozitivně formuje a ovlivňuje kvalitu našeho života.“ Čím se zabýváte, paní profesorko? Zabývám se navrhováním staveb, které splňují...

Rozhovor s prof. Pavlou Rovnaníkovou

„Baví mě, když vědění posuneme o trošičku dál a výsledky můžeme využít ku prospěchu praxe.” Můžete, prosím, vysvětlit, čím se zabýváte? Jsem chemik a...

Rozhovor s prof. Darjou Kubečkovou

„Stavební inženýrství je tvůrčí povolání. Není ale jen o návrhu a architektuře, ale i o zodpovědnosti a bezpečnosti.“ Řekněte prosím, čím se zabýváte, paní profesorko… Zabývám se vadami a...

Rozhovor s prof. Alenou Kohoutkovou

„Stavařinu děláme, aby bylo za námi něco vidět.“ Čím se, paní profesorko, zabýváte? Moje výzkumné téma jsou betonové konstrukce. Beton jako materiál, betonové konstrukce...

Rozhovor s prof. Milenou Císlerovou

„Věda? To je závislost. Důležité je, aby vás určitý problém nadchl, aby stálo za to, za tím cílem jít, a jít za ním přes všechny...