Novinkyaudioarchiv

Report z Noci vědkyň a vědců

V pátek 6. října se uskutečnila další Noc vědkyň a vědců, kterou NKC – gender a věda každoročně pořádá, tentokrát na téma sociální mobility...

Genderové aspekty otevřené vědy

Mají otevřený přístup a otevřené inovace něco do činění s genderovou rovností? Odpověď na tyto otázky hledal workshop zorganizovaný námi koordinovaným projektem z Horizontu...

Genderová rovnost v evropském vysokém školství

V říjnu se konaly dvě konference, které se věnovaly tématu genderové rovnosti na evropských vysokých školách. První bylo Symposium Liesel Beckmann na Technické univerzitě v Mnichově,...

Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent

Naše letošní úsilí na projektu Strategie AV 21 Ženy a disent vyústilo v knihu rozhovorů s 21 disidentkami a signatářkami Charty 77. Knihu Bytová revolta: Jak...

5. národní konference o genderu a vědě: medailony vystupujících

  Eva Zažímalová vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor chemie se specializací biochemie. Od roku 1983 pracuje v Ústavu experimentální botaniky (dříve ČSAV,...

Kateřina Cidlinská: anotace

Poznání z dotazníkového šetření doplňují zjištění z kvalitativní studie, která proběhla na čtyřech vědeckých pracovištích z vysokoškolského a veřejného sektoru. Výzkumné rozhovory s akademiky a akademičkami, včetně vedoucích...

Marta Vohlídalová: anotace

Prezentace shrnuje hlavní zjištění z reprezentativního dotazníkového šetření provedeného na vzorku akademických a vědeckých pracovnic a pracovníků z VŠ, AV i dalších veřejných výzkumných institucí různých...

Angela Saini: anotace

Mnozí vědci od dob Charlese Darwina považují ženy za fyzicky i intelektuálně podřadné pohlaví. Tento diskurz v některých odvětvích biologie a psychologie přetrvává dodneška. Hlavním...

Marcela Linková v čele SPS ERAC

18. října 2017 byla Marcela Linková, vedoucí NKC – gender a věda, zvolena do čela Stálé pracovní skupiny ERAC pro gender v oblasti výzkumu...

Strukturální změna – pozvánka na konferenci

Závěrečná konference projektu 7. rámcového programu TRIGGER se bude věnovat politikám a nástrojům, jejichž cílem je dosahování genderové rovnosti. Kdy:  28. – 29. listopad...