Novinkyaudioarchiv

CENA MILADY PAULOVÉ 2010: NOMINOVANÉ

V roce 2010 byla Cena Milady Paulové udělena v  oblasti ekonomie se snahou podtrhnout důležitost tohoto oboru a paradigmatických změn, ke kterým v této...

Rozhovor s dr. Blaknou Wichterlovou

„Věda je jako jakákoli jiná práce. Vyžaduje značné úsilí, když to má za něco stát. Není to nic nad oblaka.“ Blanka Wichterlová pracuje v Ústavu...

Rozhovor s prof. Jaroslavou Vráblíkovou

„Ekologie je úcta k životu: ne jen člověk, ale také to všechno kolem.“ „Ekologie se musí dělat srdcem, to se nedá naordinovat“ Jaroslava Vráblíková...

Rozhovor s prof. Evou Sýkovou

„Člověk musí mít při vědecké práci velkou fantazii, mít svůj vlastní pohled, vnést do vědecké práce svoji osobnost.“ Eva Syková je mezinárodně uznávanou vědeckou...

Rozhovor s dr. Vierou Straškrabovou

„Chtěla jsem studovat jevy, které se v přírodě skutečně vyskytují.“ RNDr. Viera Straškrabová, DrSc. „Kuchala jsem žáby“ Začalo to starobylými knihami typu Jak se...

Rozhovor s prof. Hanou Librovou

„Nejsem soutěživý člověk a vstupovat do jakékoliv soutěže mi dělá potíže.“ Environmentální humanistika Hana Librová je zakladatelkou Katedry environmentálních studií na Fakultě sociálních studií...

Rozhovor s inženýrkou Květuší Jirátovou

„Neustále spolupracuji s průmyslem.“ Zlepšení stavu životního prostředí Po celou svoji vědeckou kariéru se věnuje výzkumu a přípravě heterogenních katalyzátorů a jejich využití v...

Rozhovor s prof. Milenou Rychnovskou

„Ekologie je nauka o ekonomii přírody.“ Poručíme větru dešti: Ledovce z Antarktidy a ekologická pavěda? Nad názory některých politiků na hospodaření s krajinou jak z dob komunismu, tak ze současnosti...

Cena Milady Paulové 2009: nominované

V roce 2009 byla Cena Milady Paulové udělena vůbec poprvé, a to v v oboru ekologie a trvale udržitelného rozvoje, který má vysoký politický...