Novinkyaudioarchiv

Aktuality

Výstava Ženy ve vědě zahájena Jen málokterá osobnost se zapsala do dějin Univerzity Karlovy a vysokoškolského vzdělání víc než profesorka Milada Paulová. Tuto výjimečnou...

Kristýna Bělíková: Inspirují mne ženy, které otevřeně mluví o sexismu ve vědě

V rámci kampaně #HolkyVeVědě k Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě vám přinášíme rozhovory s mladými nadějnými studentkami a vědkyněmi. Cílem je ukázat...

Tereza Novotná: Nebát se se do toho úplně ponořit

V rámci kampaně #HolkyVeVědě k Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě vám přinášíme rozhovory s mladými nadějnými studentkami a vědkyněmi. Cílem je ukázat...

Genderová lingvistka Jana Valdrová: Kladu si vysoké laťky

Průkopnice v tématu přechylování příjmení, generických maskulin, autorka jediné knihy o reprezentaci ženství v českém jazyce a v neposlední řadě dlouhodobá bojovnice za rovné...

Anglistka Libuše Dušková: 90. léta byla plodná. Ale pro naši generaci to přišlo skoro pozdě

Profesorka Libuše Dušková je autorkou první soustavné akademické mluvnice angličtiny u nás. Výzkumně se zaměřuje na anglickou větu z hlediska vztahů mezi její syntaktickou...

Profesorka Jana Nechutová: Žena na nejvyšší pozici je pořád vzácnost

Zakladatelka latinské medievistiky v Česku, první a zatím jediná děkanka filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ale i význačná vysokoškolská pedagožka a překladatelka. To je profesorka Jana...

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě představí úspěšné mladé vědkyně

NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR se prostřednictvím kampaně na sociálních sítích i tento rok připojí k Mezinárodnímu dni žen a...

Workshop: Férové odměňování žen a mužů v praxi

Srdečně zveme na další z našich workshopů, tentokrát zaměřený na praktické otázky rovného odměňování na vysokých školách a ve výzkumných organizacích. Přednášet budou hostky...

Germanistka Libuše Spáčilová: Věda není nakloněna matkám

Jedna z hlavních tváří historiolingvistiky, která svou prací a více než 70 monografiemi a odbornými články, obohatila výzkum německého jazyka v Čechách a přispěla k vysokému renomé...

Připojte se ke kurzu Train-the-Trainers v Berlíně

Gender Equality Academy hledá zájemce a zájemkyně o třídenní kurz “Train-the-Trainers” v Berlíně. Cílem projektu je navázat nové vazby a rozšířit síť školitelů a...