Vyhlášení Ceny Milady Paulové

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. vyhlašuje 11. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2019 bude udělena v oblasti jazykovědy.

Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2019 Rokem domorodých jazyků (Year of Indigenous Languages). Jazyk je základním prostředkem lidské komunikace. Na každodenní bázi nám slouží k dorozumívání se, vzdělávání, k sociální interakci i vývoji. Jazyk je součástí naší identity, kultury, historie. Bez jazyka by nebyla paměť. Mnoho jazyků se v současné době nachází na hranici vlastní existence, některé již zanikly, další se pod vlivem dominantních světových jazyků neustále proměňují. Český jazyk sice nepatří mezi ohrožené jazyky, ale vlivem globalizace, internetu a nových technologií prochází dynamickými změnami, které ne vždy jsou ve prospěch jazyka samotného. Cena Milady Paulové si proto letos klade za cíl upozornit na důležitost jazykovědních disciplín pro společnost.

Cena Milady Paulové je spojena s finančním oceněním ve výši 250 000 Kč.

JAK NOMINOVAT:

Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce. Nominační dopisy musí být předloženy v elektronické podobě na emailovou adresu [email protected], a to nejpozději do 13. září 2019.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY (PDF):

Vyhlášení CMP 2019
Pravidla CMP 2019
Statut CMP
Nařízení vlády


Cena Milady Paulové byla ustavena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v roce 2009. Smyslem udílení Ceny je veřejně a také formou finančního daru ocenit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují.

Cena je určena významným vědeckým osobnostem za jejich přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Cena je každý rok udělována v jiném oboru a nese jméno ženy, která se stala první profesorkou u nás.

Předchozí ročníky včetně lauerátek si můžete prohlédnout zde.