„Chceme vědu, která přináší lepší výsledky pro všechny.“

KDO JSME

Zabýváme se sociálními inovacemi v oblasti vědy a vysokého školství. Chceme vědu otevřenější, odpovědnější, lepší. Děláme sociálně vědní aplikovaný výzkum. Na základě výstupů našich analýz, zkušeností z praxe a naší dlouhodobé znalosti prostředí výzkumu a vývoje v ČR i zahraničí nabízíme konkrétním institucím vhodná řešení.

Spolupracujeme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Úřadem vlády, grantovými agenturami i univerzitními a akademickými pracovišti. Velkou pozornost věnujeme popularizaci a komunikaci s veřejností. Aktivně se zapojujeme do mezinárodních sítí a projektů sesterských organizací.

Podporujeme a zviditelňujeme vědkyně, zvyšujeme povědomí o genderové rovnosti ve vědě. Disciplinárně se pohybujeme v oblasti sociologie vědění, feministických teorií a genderových studií a oblasti veřejné politiky. Jsme oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

ZASAZUJEME SE

  • o systémové změny ve fungování vědy i vědeckých pracovišť
  • o diverzitu pohledů a přístupů při rozhodování ve vědě a o vědě
  • strukturální řešení kombinace soukromého a pracovního života
  • otevřenost a transparentnost ve vědeckém prostředí a při tvorbě vědních politik
  • kritickou diskusi o roli vědy ve společnosti
  • podporu začínajících vědkyň a vědců
  • zviditelňování vědkyň a jejich práce
  • budování kapacit v oblasti genderové rovnosti ve vědě na české i evropské úrovni

NÁŠ TÝM

Marcela Linková
marcela.linkova(at)soc.cas.cz
Vedoucí NKC - ženy/gender a věda od roku 2001, věnuje se zejména mezinárodní spolupráci a spolupráci mezi ČR a Evropskou komisí. Koordinuje projekt GENDERACTION Horizontu 2020, vedla dva projekty 6. RP a dalších se účastnila. Je členkou řady poradních a expertních orgánů v ČR a v Evropské komisi; od roku 2016 stojí v čele Group on Gender in Research & Innovation, poradního orgánu Evropské komise. Doktorský titul získala na Fakultě sociálních věd UK. Její výzkum se zaměřuje na proměny akademické práce a analýzy vědních politik z genderové perspektivy. Marcela je filmoholička a baví ji spousta hudby, namátkou My Morning Jacket, Beach House, David Bowie, Radiohead a Anna Calvi. Vášeň pro jídlo (a spoustu dalšího) sdílí se svým manželem.
Kateřina Cidlinská
katerina.cidlinska(at)soc.cas.cz
Vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Je doktorandkou na katedře sociologie Fakulty sociálních věd UK, předsedkyní České asociace doktorandek a doktorandů a tajemnicí International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies. V rámci svého dizertačního projektu se zabývá fenoménem odchodu vědkyň a vědců z akademické vědy. V NKC – gender a věda pracuje od roku 2009. Mezi roky 2009–2017 vedla mentoringový program pro studentky středních škol se zájmem o studium vysoké školy technického zaměření, v současnosti je supervizorkou mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce. Je fanynkou filmových marathónů, zejména těch pro otrlé diváky a divačky, tance a nadšenou vodačkou.
Jana Dvořáčková
jana.dvorackova(at)soc.cas.cz
Je absolventkou doktorského studia sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Odborně se v současné době zaměřuje především na podporu genderové rovnosti v prostředí výzkumných institucí a grantových organizací. Členkou týmu NKC – gender a věda je od května 2018, vede Pracovní skupinu pro změnu. Mezi lety 2012 – 2017 působila jako vyučující oboru genderová studia na Masarykově univerzitě. Je spoluautorkou knihy Politika a každodennost na českých vysokých školách.
Nina Fárová
nina.farova(at)soc.cas.cz
Vystudovala sociologii na Západočeské univerzitě v Plzni, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se tématem mužů a maskulinit ve feminizovaném prostředí základního školství. Členkou týmu NKC – gender a věda je od března 2015. Pracuje zde jako výzkumná asistentka a zároveň jako tajemnice Genderové expertní komory ČR, která sdružuje expertky a experty v oboru genderových a feministických studií. Ve volném čase amatérsky a nadšeně míchá koktejly různých chutí a barev.
Martina Fucimanová
martina.fucimanova(at)soc.cas.cz
Vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Členkou týmu NKC – gender a věda je od dubna 2014, kdy zajišťovala chod mentoringových programů pro studentky středních škol a pro začínající vědkyně a vědce. Nyní pracuje na projektu GENDERACTION a podporuje chod dalších dvou evropských projektů. Pokud zrovna nečte cokoli, co jste zanechali v její blízkosti, sleduje nějaký seriál nebo kulinaří.
Blanka Nyklová
blanka.nyklova(at)soc.cas.cz
Doktorský titul získala na Fakultě sociálních věd UK v roce 2015. V NKC – gender a věda působí od června 2014 jako odborná pracovnice. Zaměřuje se na českou feministickou scénu, její mediální obraz i vnitřní situaci. Dlouhodobě se věnuje anglickému jazyku, pracovala mimo jiné jako překladatelka a tlumočnice ve státní správě – odsud plyne i její dlouholetý zájem o otázky jazyka a genderovou lingvistiku. Působila v redakci genderové a tiskové agentury gitA. Od roku 2009 se věnuje výuce genderových studií v rámci amerického programu CIEE v Praze, od roku 2014 i výuce kurzu o socialistické vizuální kultuře.
Naděžda Straková
nada.strakova(at)soc.cas.cz
Po studiích anglistiky / amerikanistiky na Filozofické fakultě UK se vrhla do světa korporátu, školství, aby přistála ve světě médií. Začalo to českou redakcí BBC, pokračovalo to chvíli v iDnes.cz, pár let v Aktuálně.cz a před nástupem NKC – gender a věda spravovala web a vedla internetové projekty v týdeníku Respekt. V NKC – gender a věda se věnuje spolupráci s médii a medializaci projektů.
Hana Tenglerová
hana.tenglerova(at)soc.cas.cz
Vystudovala veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK a genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Členkou týmu NKC – gender a věda je od roku 2008. Zabývá se advokační prací, tvorbou stanovisek, podnětů a připomínkování vznikajících vědních politik. Je autorkou Monitorovacích zpráv o postavení žen v české vědě mezi roky 2009-2017, od roku 2009 do roku 2019 ve spolupráci s MŠMT zajišťovala Cenu Milady Paulové a její popularizaci a měla na starosti online komunikaci oddělení (newsletter, sociální sítě a web). Od roku 2018 se věnuje komunikaci projektu GENDERACTION Horizontu 2020 a od roku 2019 je členka evaluačního týmu v projektu strukturální změny GenderSMART Horizontu 2020.
Karolína Vašíčková
karolina.vasickova(at)soc.cas.cz
Po studiích kulturního managementu pracovala řadu let na volné noze v kulturní a neziskové sféře jako event manažerka, marketérka, pristka a fundraiserka. Od roku 2017 pracuje V NKC - gender a věda a podílí se na produkci popularizačních akcí. Obdivuje přírodu, kulturu, fotí a cvičí jógu.
Alena Vysloužilová
alena.vyslouzilova(at)soc.cas.cz
V NKC - gender a věda pracuje na pozici asistentky. Studuje albanistiku na Filozofické fakultě UK. Navazující studium by ráda skloubila s dalším oborem. Zajímá se o problematiky etnických menšin, práv zvířat a životního prostředí. Ve volném čase ji baví cestování a objevování přírodních krás a brutalistních staveb. Ty jí baví fotit.