Ceny Milady Paulové 2009

The very first Milada Paulová Award was given in the field of ecology and sustainable development. The laureate was Milena Rychnovská. She specialises in research on landscape ecology and on meadow vegetation in particular. Prof. Rychnovská is a renowned proponent of the ecosystem approach in ecology. She has participated in two comprehensive international projects and her studies have been published in Czech and international publications devoted to ecosystem research. The award ceremony took place as part of the conference ‘Changing Research Landscapes to Make the Most of Human Potential’, which was organised by the European Commission and the Czech Presidency of the EU.

Vítězka

prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc.

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Oblast výzkumu: ekologie krajiny, role lučních porostů v krajině

Prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc. se stala laureátkou Ceny Milady Paulové za rok 2009.

„Ekologie je nauka o ekonomii přírody.”

Rozhovor

Nominace

Ing. Květuše Jirátová, CSc.

Pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR

Oblast výzkumu: výzkum v oblasti heterogenní katalýzy

Neustále spolupracuji s průmyslem.

prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

Pracoviště: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně

Oblast výzkumu: enviromentální humanistika

„Nejsem soutěživý člověk a vstupovat do jakékoliv soutěže mi dělá potíže.“

RNDr. Věra Straškrabová, DrSc.

Pracoviště: Hydrobiologický ústav AV ČR

Oblast výzkumu: mikrobiální ekologie vody

„Chtěla jsem studovat jevy, které se v přírodě skutečně vyskytují.”

prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.

Pracoviště: Ústav experimentální medicíny AV ČR

Oblast výzkumu: výzkum v oblasti neurověd a regenerativní medicína

„Člověk musí mít při vědecké práci velkou fantazii, mít svůj vlastní pohled, vnést do vědecké práce svoji osobnost.“

prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

Pracoviště: Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Oblast výzkumu: toxikologie živočichů, výzkum otrav ryb

„Toxikologie je strašně zajímavá, je to taková detektivní práce.“

prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

Pracoviště: Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Oblast výzkumu: problematika antropogenní zátěže agroekosystémů, tvorba, ochrana a revitalizace krajiny

„Ekologie je úcta k životu: ne jen člověk, ale také to všechno kolem.“

Ing. Blanka Wichterlová, DrSc.

Pracoviště: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Oblast výzkumu: Výzkum v oblasti heterogenní katalýzy

„Věda je jako jakákoli jiná práce. Vyžaduje značné úsilí, když to má za něco stát. Není to nic nad oblaka.“

Porota

Květuše Jirátová (ÚCHP AV ČR)

Hana Librová (FSS MU)

Milena Rychnovská (UPOL)

Věra Straškrabová (HBÚ AV ČR)

 

Eva Syková (IEM AV ČR)

Zdeňka Svobodová (FVHE VFU Brno)

Jaroslava Vráblíková (FŽP UJEP)

Blanka Wichterlová