O ceně Milady Paulové

Cenu Milady Paulové uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2009. Ministerstvo tak oceňuje významné české vědkyně za přínos svému oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, a také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. S udělením této ceny je spojeno finanční ocenění. Cena je každý rok udělována v jiném oboru a nese jméno ženy, která se stala první profesorkou u nás.

Zároveň Cena Milady Paulové vyjadřuje snahu podpořit ženy ve vědě a oceňované i nominované odbornice mohou být inspirací pro začínající vědkyně i studentky, které zvažují vědeckou dráhu.

O udělení Ceny Milady Paulové rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. NKC – gender a věda zajišťuje organizaci a administraci nominačního a hodnotícího procesu. Kritéria hodnocení stanovuje MŠMT, které rovněž nominuje členky a členy poroty. Pravidla a statut Ceny naleznete na webu MŠMT, kontaktní osobou v případě jakýchkoliv dotazů je RNDr. Alena Blažková, CSc.

Informace o vyhlášení Ceny Milady Paulové v roce 2023 naleznete zde:

Ročník 2023