Plány
genderové
rovnosti

Plán genderové rovnosti je nástrojem pro systematické řešení genderové (ne)rovnosti v instituci, který přináší strukturální a kulturní změny.
Více o plánech

Horizont Evropa

Nový evropský rámcový program Horizont Evropa  vychází z požadavků Strategie genderové rovnosti na roky 2020 – 2025 EU (Union of Equality) a z cílů nového Evropského výzkumného prostoru. Horizont Evropa svými podmínkami klade důraz na posílení genderové rovnosti napříč členskými státy, a to i v oblasti výzkumu a vývoje.

Podrobnosti

Naše služby

Prostřednictvím workshopů, školení a konzultací pomáháme vysokým školám a výzkumným organizacím v oblasti kulturní a institucionální změny.

Komunita
pro změnu

Poskytujeme pomoc a podporu zaměřenou na orientaci v problematice genderové rovnosti a její implementaci prostřednictvím plánů genderové rovnosti, zejména v programu Horizont Evropa.

  • Kurz
  • Konzultace
  • In-house školení
Více

Další zdroje

Příručka „Jak na změnu v instituci“

Plánujete podávat projekty v projektu Horizont 2020, Horizont Evropa, v Technologické agentuře ČR, nebo usilujete o získání ocenění HR Excellence Award? Tady všude narazíte na požadavek na vaši instituci, aby se začala systematicky věnovat podpoře genderové rovnosti. Vaše motivace a motivace vaší instituce, resp. jejího vedení, může být i méně „pragmatická“ a vycházet přímo ze zájmu o nastavení férových podmínek pro profesní rozvoj vědkyň a vědců. Ve všech případech se ale setkáte s tím, že otevřít a dále prosazovat téma genderové rovnosti ve výzkumné organizaci, není jednoduchý proces.

Dále, zvláště v rámci programu Horizont Evropa je implementace plánu genderové rovnosti jednou z podmínek pro získání finančních prostředků.

Revidovaná metodika nabízí praktické rady a příklady dobré praxe ze zahraničních i českých institucí, které si tímto procesem již prošly. Krok za krokem popisuje, jak postupovat, aby vaše úsilí přineslo skutečnou změnu k větší genderové rovnosti. Publikace je dostupná v online verzi.

Evropská komise
Sesterské projekty