Chceme vědu, která
přináší lepší výsledky
pro všechny

Jsme jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy, které se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu, podporu výzkumných organizací a státní správy v prosazování genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.
Více o nás
Novinky

Marcela Linková zvolena spolupředsedkyní nové evropské podskupiny pro inkluzivní genderovou rovnost

Vedoucí NKC – gender a věda, Marcela Linková se stala spolupředsedkyní Podskupiny Fóra ERA pro inkluzivní genderovou rovnost, která je novým poradním orgánem zřízeným Evropskou komisí a členskými státy. Podskupina spustila svoji činnost 14. 3. 2023. Přihlásilo se do ní celkem 21 členských států EU a také další zastřešující organizace (např. ALLEA/ Die Junge Akademie, CESAER, the Coimbra Group, EUA, EU-LIFE, EuroTech Universities Alliance, European Alliance for SSH, the Guild, Science Europe či YERUN). Podskupina...

Jak podpořit vyšší zastoupení žen ve vědě? Pomůže i větší důraz na bezpečí a respekt ve vědecké a akademické sféře

U příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě připravilo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR informační kampaň zaměřenou na téma bezpečí a respektu v akademickém a vědeckém prostředí. Zastoupení žen ve vědě je v ČR stále velmi nízké, 28 % představuje jedno z nejnižších čísel v rámci zemí EU. Kromě stereotypů, platových rozdílů nebo problémů se sladěním práce a péče, hraje svou roli i celková kultura ve vědě...

Naše akce

Letošní první workshop Komunity pro změnu: Monitoring a evaluace

První letošní workshop Komunity pro změnu se bude věnovat monitoringu a evaluaci aktivit plánu genderové rovnosti. Kdy: 18. 4. 2023, 9:30 – 12:00Kde: Sociologický ústav AV ČR, Jilská 352/1, Praha 1 (zasedací místnosti č. 207, 2. patro) Online: Zoom Registrace: zde Monitoring a evaluace budou představeny jako nedílná součást implementace plánu genderové rovnosti. Diskutovat budeme základní koncepty a indikátory měření v návaznosti na doporučené tematické oblasti plánu genderové rovnosti. Představíme také nástroj pro monitoring vyvíjený...

Panelová diskuse: Gender a rovnost ve vědě – co ji podrývá a co jí prospívá?

Učená společnost České republiky a Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR srdečně zvou na panelovou diskusi. Kdy: úterý 21. 3. 2023, v 16 h Kde: budova AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206 záznam debaty: https://www.youtube.com/watch?v=aHwh0CHzNqs V posledních dvaceti letech je v Evropě i mimo ni vidět pozitivní vývoj z hlediska rovnosti ve vědě. Roste povědomí o otázkách genderové rovnosti ve výzkumu, vznikají nové studie, výzkumné a vysokoškolské instituce...

Ženy ve vědě

Český výzkum dlouhodobě není schopen dát příležitost kvalifikovaným ženám. Zbytečně tak přicházíme o potenciál, který by nás jako společnost posunul dál.

Podíl žen mezi výzkumníky

Česká republika27%

Slovensko41%

Zastoupení žen mezi akademiky

Lektorky56%

Profesorky15%

Plány genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti je nástrojem pro systematické řešení genderové (ne)rovnosti v instituci, který přináší strukturální a kulturní změny.

Tzv. GEPs se neuplatňují pouze v akademické sféře, ale i v jiných veřejných či soukromých institucích.

Více

Jedna velikost nestačí

V letech 1997 až 2000 bylo z amerického farmaceutického trhu kvůli život ohrožujícím účinkům staženo deset léků. Osm z nich představovalo větší zdravotní rizika pro ženy než pro muže. V technickém výzkumu označení menších osob (mnoha žen ale i mnoha mužů) jako „atypických“ řidičů vedlo k jejich vyšší úmrtnosti při automobilových nehodách.

  • Proč jedna velikost nestačí
  • Případové studie
  • Praktické rady
Více

Bezpečné a respektující akademické prostředí

Genderově podmíněné násilí, včetně sexuálního obtěžování, je závažným problémem, který se vyskytuje i v akademickém a výzkumném prostředí. Proto se v rámci naší činnosti zaměřujeme na aktivity, které pomáhají tento problém v univerzitním i vědeckém prostředí nejen efektivně řešit, ale také mu předcházet a vytvářet bezpečné prostředí pro všechny.

Více

Cena Milady Paulové

Cenu Milady Paulové uděluje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a věda. Jejím smyslem je ocenit vědeckou práci významných českých vědkyň, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně a studentky, které vědeckou dráhu zvažují.

Více