Prevalenční studie genderově podmíněného násilí na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR

Zahájili jsme šetření, které je rozsahem první svého druhu v českém akademickém prostředí. Probíhá na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR a je určeno studujícím i zaměstnaným osobám včetně neakademického personálu, a to jak domácím, tak zahraničním.
Více o studii

Chceme vědu, která
přináší lepší výsledky
pro všechny

Jsme jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy, které se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu, podporu výzkumných organizací a státní správy v prosazování genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.
Více o nás
Novinky

Zapojte se do prevalenční studie a podpořte bezpečné prostředí na vysokých školách a v AV ČR

Do konce listopadu se můžete zapojit do naší prevalenční studie zaměřené na zmapování genderově podmíněného násilí na českých veřejných vysokých školách a ústavech Akademie věd ČR. Možnost vyplnit dotazník mají i lidé, jejichž instituce se k šetření nepřipojila. Pokud nám chcete pomoci s prevalenční studií, i když se vaše instituce nezapojila do našeho unikátního výzkumu, můžete dotazník v českém jazyce vyplnit na tomto odkazu: https://rebrand.ly/0789dotaznikCZ, v anglickém jazyce je dostupný zde: https://rebrand.ly/0789dotaznikEN . Děkujeme za...

Cenu Milady Paulové 2023 získala doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

Laureátkou letošní Ceny Milady Paulové se za svůj přínos v oblasti bioeknomiky stala doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicíh. Cenu převzala na slavnostním ceremoniálu 20. 11. od ministra školství, mládaže a tělovýchovy Mikuláše Beka. Docentka Ing. Eva Cudlínová, CSc. patří k prvním osobnostem, které se v České republice začaly zabývat bioekonomikou. Je spoluzakladatelkou Platformy pro bioekonomiku ČR a Jihočeského spolku pro bioekonomiku. Absolvovala stáže v Cambridge ve Velké Británii, ve...

Naše akce

Webinář o genderové dimenzi  bezpečnosti v dopravě

Kdy: 21. 11. 2023 13:30 – 15:00 Kde: online na Zoomu Registrace do 19. 11. zde V rámci našich aktivit zaměřených na genderovou dimenzi v obsahu výzkumu pořádáme webinář profesorky Astrid Linder nazvaný Vehicle occupant crash safety: Injury data, crash testing and the world’s first crash test dummy of an average female. Akce proběhne v anglickém jazyce. Na silnicích přijde ročně o život 1,35 milionu lidí a podle Světové zdravotnické organizace je zraněno 20-50 milionů...

Co se stane, když je technologie slepá k různorodosti ?

Kdy: 8. 11. od 18 hodin Kde: KC Unitaria, Anenská 5, Praha 1 & online záznam debaty: https://youtu.be/Ecp9lql_nK4 V rámci Týdne Akademie věd jsem uspořádali debatu s expertními osobami na aktuální téma etických aspektů vývoje umělé inteligence. Cílem debaty bylo seznámit veřejnost s tím, jaké dopady na společnost i životy lidí mohou mít technologie vyvíjené bez ohledu na různorodost potřeb, ať už jde o gender, věk, sociální postavení nebo etnicitu. Zaměřili jsme se přitom na...

Ženy ve vědě

Český výzkum dlouhodobě není schopen dát příležitost kvalifikovaným ženám. Zbytečně tak přicházíme o potenciál, který by nás jako společnost posunul dál.

Podíl žen mezi výzkumníky

Česká republika27%

Slovensko41%

Zastoupení žen mezi akademiky

Lektorky56%

Profesorky15%

Plány genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti je nástrojem pro systematické řešení genderové (ne)rovnosti v instituci, který přináší strukturální a kulturní změny.

Tzv. GEPs se neuplatňují pouze v akademické sféře, ale i v jiných veřejných či soukromých institucích.

Více

Jedna velikost nestačí

V letech 1997 až 2000 bylo z amerického farmaceutického trhu kvůli život ohrožujícím účinkům staženo deset léků. Osm z nich představovalo větší zdravotní rizika pro ženy než pro muže. V technickém výzkumu označení menších osob (mnoha žen ale i mnoha mužů) jako „atypických“ řidičů vedlo k jejich vyšší úmrtnosti při automobilových nehodách.

  • Proč jedna velikost nestačí
  • Případové studie
  • Praktické rady
Více

Bezpečné a respektující akademické prostředí

Genderově podmíněné násilí, včetně sexuálního obtěžování, je závažným problémem, který se vyskytuje i v akademickém a výzkumném prostředí. Proto se v rámci naší činnosti zaměřujeme na aktivity, které pomáhají tento problém nejen efektivně řešit, ale také mu předcházet, s cílem vytvářet bezpečné prostředí pro všechny.

Více

Cena Milady Paulové

Cenu Milady Paulové uděluje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a věda. Jejím smyslem je ocenit vědeckou práci významných českých vědkyň, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně a studentky, které vědeckou dráhu zvažují.

Více