Chceme vědu, která
přináší lepší výsledky
pro všechny

Jsme jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy, které se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu, podporu výzkumných organizací a státní správy v prosazování genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.
Více o nás
Novinky

Call for Action za bezpečnější a respektující akademické prostředí

Výstupem z konference Ending gender-based violence in Academia je Call For Action, který jednak poukazuje na význam celého tématu genderově podmíněného násilí a obtěžování a také na to, jakou roli při jeho řešení hrají jednotliví aktéři, jako jsou samy univerzity a výzkumné organizace, poskytovatelé podpory na vědu a výzkum, členské státy EU i jednotlivci. Připojit se ke Call for Action a dát tak najevo, že podporujete snahy o bezpečné a respektující prostředí v akademické a...

Spouštíme pokračování kurzu Genderová rovnost v instituci

Dnes spouští NKC e-learningový kurz s názvem KURZ II: Genderová rovnost v instituci. Jedná se o veřejný vzdělávací nástroj pro zájemkyně a zájemce z řad vysokých škol a vědeckovýzkumných pracovišť. Cílí zejména na osoby, které mají na starost agendu genderové rovnosti a tvorbu plánu genderové rovnosti v souvislosti s požadavky Horizontu Evropa. Kurz je vhodný také pro zájemce a zájemkyně z řad managementu, absolvovat ho však může kdokoliv, kdo se chce dozvědět více o genderové rovnosti...

Naše akce

Workshop Marie Rodó-Zárate

Kdy: 13. 12. 2022, 17 až 19 hod. Kde: online Registrace: do13. 12. zde Workshop sociální geografky Marie Rodó-Zárate je součástí vzdělávacích aktivit NKC-gender a věda zaměřených na genderovou dimenzi ve vědě. Workshop je určen pro odbornou veřejnost a bude probíhat v anglickém jazyce. Abstrakt:Intersekcionalita je koncept, který vzešel z černošského feminismu ve Spojených státech v 80. letech 20. století a který měl zásadní vliv na genderová studia a feminismus. Na této přednášce bude představen...

Workshop americké neurovědkyně Deboleeny Roy

NKC – gender a věda uspořádalo 7. 12. 2022 workshop s názvem Gendering Scientific Research s americkou neurovědkyní Deboleenou Roy. Workshop se zaměřil na genderovou dimenzi ve vědě a je prvním ze série akcí v rámci vzdělávacích aktivit NKC, které se genderovou dimenzí zabývají. Byl určen zejména pro českou vědeckou komunitu v oblasti neurovědy, medicíny a biologie, ale velmi různorodé akademické zázemí účastnictva ukázalo, že téma resonuje napříč obory. Díky tomu, že probíhal v anglickém...

Ženy ve vědě

Český výzkum dlouhodobě není schopen dát příležitost kvalifikovaným ženám. Zbytečně tak přicházíme o potenciál, který by nás jako společnost posunul dál.

Podíl žen mezi výzkumníky

Česká republika27%

Slovensko41%

Zastoupení žen mezi akademiky

Lektorky56%

Profesorky15%

Plány genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti je nástrojem pro systematické řešení genderové (ne)rovnosti v instituci, který přináší strukturální a kulturní změny.

Tzv. GEPs se neuplatňují pouze v akademické sféře, ale i v jiných veřejných či soukromých institucích.

Stránka projektu

Jedna velikost nestačí

V letech 1997 až 2000 bylo z amerického farmaceutického trhu kvůli život ohrožujícím účinkům staženo deset léků. Osm z nich představovalo větší zdravotní rizika pro ženy než pro muže. V technickém výzkumu označení menších osob (mnoha žen ale i mnoha mužů) jako „atypických“ řidičů vedlo k jejich vyšší úmrtnosti při automobilových nehodách.

  • Proč jedna velikost nestačí
  • Případové studie
  • Praktické rady
Stránka projektu

Bezpečné a respektující akademické prostředí

V nejbližších týdnech zde naleznete informace týkající se problematiky genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí a službách, které NKC – gender a věda v této oblasti nabízí.

  • politiky rovnosti a genderově podmíněné násilí
  • naše služby
  • model 7P
  • zdroje

Cena Milady Paulové

Cenu Milady Paulové uděluje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a věda. Jejím smyslem je ocenit vědeckou práci významných českých vědkyň, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně a studentky, které vědeckou dráhu zvažují.

Stránka projektu