Chceme vědu, která
přináší lepší výsledky
pro všechny

Jsme jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy, které se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu, podporu výzkumných organizací a státní správy v prosazování genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.
Více o nás
Novinky

Cena Milady Paulové 2023 se zaměří na bioekonomiku

Záměrem letošního ročníku Ceny Milady Paulové je podpořit působení žen v oblasti bioekonomiky v českém výzkumném prostředí. Bioekonomika je charakterizována jako produkce, využívání a konzervace přírodních zdrojů a s tím spojený výzkum, technologie a inovace směřující k udržitelnému zacházení s životním prostředím. Cenu uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za celoživotní přínos vybranému oboru od roku 2009. NKC tuto cenu ogranizačně zajišťuje. Bioekonomika pokrývá odvětví a systémy, jejichž základem jsou biologické zdroje (zvířata, rostliny, mikroorganismy, biomasa,...

Ženy v dějinách vědy

Kniha Women in the History of Science přináší soubor primárních zdrojů, které ukazují zapojení žen do tvorby vědeckých poznatků napříč světem. Každý primární zdroj je doplněn vysvětlujícím textem, otázkami k diskusi a bibliografií. Kniha je uspořádaná podle časových období a zahrnuje historii vědy od roku 1200 př. n. l. až do 21. století. Je rozčleněna podle dvanácti rozsáhlých témat. Ocení ji každý, koho zajímají dějiny žen ve vědě, technice, matematice, medicíně a kultuře. Publikace je zdarma...

Naše akce

Připravujeme brunch pro české i zahraniční vědkyně

Brunch pro zahraniční vědkyně V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat poprvé také brunch pro zahraniční postdoktorandky. Rádi bychom i jim nabídli bezpečný prostor pro vzájemné sdílení zkušeností. Ty jsou specifické a plynou z toho, že vědeckou dráhu rozvíjejí tyto ženy v cizí zemi a často narážejí nejen na jazykovou bariéru. Akce proběhne 14. června v Kampusu Hybernská a naše pozvání přijala Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, laureátka Ceny Neuron 2022. Podrobnosti a přihlašovací formulář zde...

Letošní první workshop Komunity pro změnu: Monitoring a evaluace

První letošní workshop Komunity pro změnu se věnoval monitoringu a evaluaci aktivit plánu genderové rovnosti. Kdy: 18. 4. 2023, 9:30 – 12:00Kde: Sociologický ústav AV ČR, Jilská 352/1, Praha 1 (zasedací místnosti č. 207, 2. patro) Online: Zoom Monitoring a evaluaci jsme si představili jako nedílnou součást implementace plánu genderové rovnosti. Diskutovali jsme základní koncepty a indikátory měření v návaznosti na doporučené tematické oblasti plánu genderové rovnosti. Představili jsme také nástroj pro monitoring vyvíjený v...

Ženy ve vědě

Český výzkum dlouhodobě není schopen dát příležitost kvalifikovaným ženám. Zbytečně tak přicházíme o potenciál, který by nás jako společnost posunul dál.

Podíl žen mezi výzkumníky

Česká republika27%

Slovensko41%

Zastoupení žen mezi akademiky

Lektorky56%

Profesorky15%

Plány genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti je nástrojem pro systematické řešení genderové (ne)rovnosti v instituci, který přináší strukturální a kulturní změny.

Tzv. GEPs se neuplatňují pouze v akademické sféře, ale i v jiných veřejných či soukromých institucích.

Více

Jedna velikost nestačí

V letech 1997 až 2000 bylo z amerického farmaceutického trhu kvůli život ohrožujícím účinkům staženo deset léků. Osm z nich představovalo větší zdravotní rizika pro ženy než pro muže. V technickém výzkumu označení menších osob (mnoha žen ale i mnoha mužů) jako „atypických“ řidičů vedlo k jejich vyšší úmrtnosti při automobilových nehodách.

  • Proč jedna velikost nestačí
  • Případové studie
  • Praktické rady
Více

Bezpečné a respektující akademické prostředí

Genderově podmíněné násilí, včetně sexuálního obtěžování, je závažným problémem, který se vyskytuje i v akademickém a výzkumném prostředí. Proto se v rámci naší činnosti zaměřujeme na aktivity, které pomáhají tento problém v univerzitním i vědeckém prostředí nejen efektivně řešit, ale také mu předcházet a vytvářet bezpečné prostředí pro všechny.

Více

Cena Milady Paulové

Cenu Milady Paulové uděluje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a věda. Jejím smyslem je ocenit vědeckou práci významných českých vědkyň, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně a studentky, které vědeckou dráhu zvažují.

Více