Chceme vědu, která
přináší lepší výsledky
pro všechny

Jsme jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy, které se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu, podporu výzkumných organizací a státní správy v prosazování genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.
Více o nás
Novinky

Výsledky unikátního evropského projektu UniSAFE k obtěžování a násilí na univerzitách: téměř 2 z 3 lidí s ním mají nějakou zkušenost

NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR uspořádalo 24. a 25. listopadu 2022 v Praze mezinárodní konferenci s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward gender-equal, safe and inclusive research and higher education“. Byla zaměřena na sexuální obtěžování a násilí na vysokých školách a koná se v rámci českého předsednictví v Radě EU. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Včera na konferenci zazněly také výsledky unikátního projektu UniSAFE, který mapoval rozšířenost násilí...

Chystáme pro vás druhý e-learningový kurz „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti II.“

Kurz je koncipován jako e-learningové, veřejně dostupné vzdělávání pro zájemkyně a zájemce z vysokých škol a výzkumných organizací v České republice. Je vhodný především pro osoby z vedení institucí, pro osoby, které mají na starosti řízení lidských zdrojů, a pro osoby, které jsou pověřeny agendou genderové rovnosti a vytvořením plánu genderové rovnosti. Po jeho absolvování obdržíte certifikát. Těšit se můžete na celkem šest výukových modulů, zaměřených na následující oblasti: Horizont Evropa Tento modul mapuje rámcový program Horizont Evropa,...

Naše akce

Workshop Marie Rodó-Zárate

Kdy: 13. 12. 2022, 17 až 19 hod. Kde: online Registrace: od 13. 12. zde Workshop sociální geografky Marie Rodó-Zárate je součástí vzdělávacích aktivit NKC-gender a věda zaměřených na genderovou dimenzi ve vědě. Workshop je určen pro odbornou veřejnost a bude probíhat v anglickém jazyce. Abstrakt:Intersekcionalita je koncept, který vzešel z černošského feminismu ve Spojených státech v 80. letech 20. století a který měl zásadní vliv na genderová studia a feminismus. Na této přednášce bude...

Workshop americké neurovědkyně Deboleeny Roy

Kdy: 7. 12. 2022, 16 až 18 hod. Kde: online Workshop americké neurovědkyně Deboleeny Roy je součástí vzdělávacích aktivit NKC-gender a věda zaměřených na genderovou dimenzi ve vědě. Workshop je určen pro odbornou veřejnost a bude probíhat v anglickém jazyce Anotace: Feministická studia mají dlouhou tradici ve spolupráci s vědou, od sledování historického vývoje moderní vědecké kultury a praxe, přes hodnocení zastoupení žen ve vědecké sféře až po další epistemologickou a metodologickou kritiku vědeckého výzkumu....

Ženy ve vědě

Český výzkum dlouhodobě není schopen dát příležitost kvalifikovaným ženám. Zbytečně tak přicházíme o potenciál, který by nás jako společnost posunul dál.

Podíl žen mezi výzkumníky

Česká republika27%

Slovensko41%

Zastoupení žen mezi akademiky

Lektorky58%

Profesorky16%

Plány genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti je nástrojem pro systematické řešení genderové (ne)rovnosti v instituci, který přináší strukturální a kulturní změny.

Tzv. GEPs se neuplatňují pouze v akademické sféře, ale i v jiných veřejných či soukromých institucích.

Stránka projektu

Jedna velikost nestačí

V letech 1997 až 2000 bylo z amerického farmaceutického trhu kvůli život ohrožujícím účinkům staženo deset léků. Osm z nich představovalo větší zdravotní rizika pro ženy než pro muže. V technickém výzkumu označení menších osob (mnoha žen ale i mnoha mužů) jako „atypických“ řidičů vedlo k jejich vyšší úmrtnosti při automobilových nehodách.

  • Proč jedna velikost nestačí
  • Případové studie
  • Praktické rady
Stránka projektu

Bezpečné a respektující akademické prostředí

V nejbližších týdnech zde naleznete informace týkající se problematiky genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí a službách, které NKC – gender a věda v této oblasti nabízí.

  • politiky rovnosti a genderově podmíněné násilí
  • naše služby
  • model 7P
  • zdroje

Cena Milady Paulové

Cenu Milady Paulové uděluje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a věda. Jejím smyslem je ocenit vědeckou práci významných českých vědkyň, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně a studentky, které vědeckou dráhu zvažují.

Stránka projektu