Zapište si 10. září!
NKC pořádá národní konferenci
„Sociální bezpečí: Od opatření k akci“

Letošní národní konference o genderu a vědě se zaměří na téma bezpečného a důstojného pracovního a studijního prostředí se zaměřením na genderově podmíněné násilí.
Více o 8. národní konferenci

Chceme vědu, která
přináší lepší výsledky
pro všechny

Jsme jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy, které se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu, podporu výzkumných organizací a státní správy v prosazování genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.
Více o nás
Novinky

Nový mini-kurz online: Intervence aktivních přihlížejících

Ve středu 19. června jsme spustily*i nový online mini-kurz s názvem Intervence aktivních přihlížejících. Tento mini-kurz má za cíl vzdělávat členy a členky instituce, zaměstnané a studující osoby v oblasti genderově podmíněného násilí a poskytnout potřebné dovednosti k rozpoznání přiměřeného a bezpečného zásahu v rizikových a nevhodných situacích. Mini-kurzy se na rozdíl od našich ostatních kurzů, které slouží ke komplexnímu porozumění plánů genderové rovnosti a jejichž cílem je celkový přehled, věnují konkrétním tématům z oblasti...

Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila stanovisko k návratovým grantům

V pátek 31. května 2024 zasedala ve Strakově akademii Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá nový ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek. Členové RVVI na zasedání projednali*y a schválili*y stanovisko k návrhu skupiny grantových projektů Návratové granty, který předložila Grantová agentura ČR.  Návratové granty jsou určené vědcům a vědkyním po kariérní přestávce v souvislosti s péčí o dítě (nebo jiného člena rodiny) s cílem umožnit jim návrat k vědecké kariéře...

Naše akce

Brunch pro začínající vědkyně

Kdy: 17. června 2024 | Kde: Vila Lanna, Dejvice, Praha V druhé polovině června se uskutečnil náš tradiční Brunch pro začínající vědkyně. Naše pozvání tentokrát přijala přední česká vědkyně a jedna z prvních tuzemských držitelek ERC Starting grantu, Mgr. Kateřina Rohlenová, Ph.D., která v Biotechnologickém centru AV ČR vede vlastní výzkumnou skupinu zabývající vývojem nové metody léčby nádorových onemocnění. Doktorce Rohlenové i zúčastněným vědkyním děkujeme za inspirativní diskusi, otevřenost a chuť se ptát na to,...

Webinář o genderové dimenzi umělé inteligence

Kdy: 26. 6. 16:00 – 18:00 | Kde: Zoom Rády*i bychom vás pozvaly*i na webinář s názvem I’d blush if I could: A gender perspective on (embodied) AI, který je součástí vzdělávacích aktivit NKC – gender a věda zaměřených na genderovou dimenzi v obsahu výzkumu. Abstrakt Nedávný pokrok vědy v oblasti robotiky a systémů umělé inteligence vzbuzuje naděje, že autonomní, inteligentní stroje pomohou lidem činit spravedlivější, objektivnější a lepší rozhodnutí. Empirické poznatky však naznačují, že...

Ženy ve vědě

Český výzkum dlouhodobě není schopen dát příležitost kvalifikovaným ženám. Zbytečně tak přicházíme o potenciál, který by nás jako společnost posunul dál.

Podíl žen mezi výzkumníky

Česká republika27%

Slovensko41%

Zastoupení žen mezi akademiky

Lektorky56%

Profesorky15%

Plány genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti je nástrojem pro systematické řešení genderové (ne)rovnosti v instituci, který přináší strukturální a kulturní změny.

Tzv. GEPs se neuplatňují pouze v akademické sféře, ale i v jiných veřejných či soukromých institucích.

Více

Jedna velikost nestačí

V letech 1997 až 2000 bylo z amerického farmaceutického trhu kvůli život ohrožujícím účinkům staženo deset léků. Osm z nich představovalo větší zdravotní rizika pro ženy než pro muže. V technickém výzkumu označení menších osob (mnoha žen ale i mnoha mužů) jako „atypických“ řidičů vedlo k jejich vyšší úmrtnosti při automobilových nehodách.

  • Proč jedna velikost nestačí
  • Případové studie
  • Praktické rady
Více

Bezpečné a respektující akademické prostředí

Genderově podmíněné násilí, včetně sexuálního obtěžování, je závažným problémem, který se vyskytuje i v akademickém a výzkumném prostředí. Proto se v rámci naší činnosti zaměřujeme na aktivity, které pomáhají tento problém nejen efektivně řešit, ale také mu předcházet, s cílem vytvářet bezpečné prostředí pro všechny.

Více

Cena Milady Paulové

Cenu Milady Paulové uděluje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a věda. Jejím smyslem je ocenit vědeckou práci významných českých vědkyň, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně a studentky, které vědeckou dráhu zvažují.

Více