Prevalenční studie genderově podmíněného násilí na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR

Zahájili jsme šetření, které je rozsahem první svého druhu v českém akademickém prostředí. Probíhá na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR a je určeno studujícím i zaměstnaným osobám včetně neakademického personálu, a to jak domácím, tak zahraničním.
Více o studii

Chceme vědu, která
přináší lepší výsledky
pro všechny

Jsme jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy, které se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu, podporu výzkumných organizací a státní správy v prosazování genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.
Více o nás
Novinky

Tipy na čtení

I nyní vám u příležitosti publikace našeho newsletteru přinášíme několik čerstvých tipů ke čtení. Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová„Ženám žádný obor vědecký od přírody není uzavřen.“ Spletité cesty žen k vědecké kariéře v první polovině 20. stoletíCílem autorek je představit komplexní obraz vědkyně v české a československé společnosti první poloviny 20. století; ukázat zastoupení a pracovní výsledky žen v různých vědních oborech, možnosti profesionálního růstu a budování vědecké kariéry, které v případě žen vyžadovalo...

Nové minikurzy pro lepší porozumění plánů genderové rovnosti

V rámci našich podpůrných aktivit jsme připravily nový formát na naší e-learningové platformě Moodle: online mini-kurzy. Na rozdíl od kurzů, které slouží ke komplexnímu porozumění plánů genderové rovnosti a jejichž cílem je celkový přehled, se mini-kurzy věnují konkrétním tématům z oblasti implementace plánu genderové rovnosti a jeho jednotlivých částí. Kromě toho mohou mini-kurzy využít osoby, které se primárně nezabývají agendou genderové rovnosti, ale potřebují získat základní znalost v dané oblasti. Po absolvování mini-kurzu je udělen...

Naše akce

Brunch pro zahraniční vědkyně působící v Česku

Pro velký zájem jsme se rozhodly zopakovat úspěšnou akci z loňského roku a ve spolupráci s projektem Hyb4City znovu organizujeme brunch pro zahraniční vědkyně působící v Česku. V pondělí 7. května se opět sejdeme v Kampusu Hybernská, abychom umožnily zahraničním vědkyním působícím v ČR možnost sdílet své zkušenosti v bezpečném prostoru. Hostkou brunche pro zahraniční vědkyně bude tentokrát Zsófia Csajbók, Ph.D., odborná asistentka na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity. Pokud víte o zahraniční vědkyni, která...

Webinář o genderové dimenzi  bezpečnosti v dopravě

Kdy: 21. 11. 2023 13:30 – 15:00 Kde: online na Zoomu Registrace do 19. 11. zde V rámci našich aktivit zaměřených na genderovou dimenzi v obsahu výzkumu pořádáme webinář profesorky Astrid Linder nazvaný Vehicle occupant crash safety: Injury data, crash testing and the world’s first crash test dummy of an average female. Akce proběhne v anglickém jazyce. Na silnicích přijde ročně o život 1,35 milionu lidí a podle Světové zdravotnické organizace je zraněno 20-50 milionů...

Ženy ve vědě

Český výzkum dlouhodobě není schopen dát příležitost kvalifikovaným ženám. Zbytečně tak přicházíme o potenciál, který by nás jako společnost posunul dál.

Podíl žen mezi výzkumníky

Česká republika27%

Slovensko41%

Zastoupení žen mezi akademiky

Lektorky56%

Profesorky15%

Plány genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti je nástrojem pro systematické řešení genderové (ne)rovnosti v instituci, který přináší strukturální a kulturní změny.

Tzv. GEPs se neuplatňují pouze v akademické sféře, ale i v jiných veřejných či soukromých institucích.

Více

Jedna velikost nestačí

V letech 1997 až 2000 bylo z amerického farmaceutického trhu kvůli život ohrožujícím účinkům staženo deset léků. Osm z nich představovalo větší zdravotní rizika pro ženy než pro muže. V technickém výzkumu označení menších osob (mnoha žen ale i mnoha mužů) jako „atypických“ řidičů vedlo k jejich vyšší úmrtnosti při automobilových nehodách.

  • Proč jedna velikost nestačí
  • Případové studie
  • Praktické rady
Více

Bezpečné a respektující akademické prostředí

Genderově podmíněné násilí, včetně sexuálního obtěžování, je závažným problémem, který se vyskytuje i v akademickém a výzkumném prostředí. Proto se v rámci naší činnosti zaměřujeme na aktivity, které pomáhají tento problém nejen efektivně řešit, ale také mu předcházet, s cílem vytvářet bezpečné prostředí pro všechny.

Více

Cena Milady Paulové

Cenu Milady Paulové uděluje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a věda. Jejím smyslem je ocenit vědeckou práci významných českých vědkyň, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně a studentky, které vědeckou dráhu zvažují.

Více