Prevalenční studie genderově podmíněného násilí na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR

Zahájili jsme šetření, které je rozsahem první svého druhu v českém akademickém prostředí. Probíhá na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR a je určeno studujícím i zaměstnaným osobám včetně neakademického personálu, a to jak domácím, tak zahraničním.
Více o studii

Chceme vědu, která
přináší lepší výsledky
pro všechny

Jsme jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy, které se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu, podporu výzkumných organizací a státní správy v prosazování genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.
Více o nás
Novinky

Jak si česká věda stojí v otázce bezpečného prostředí? Zeptaly jsme se vědkyň

V rámci online kampaně k Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě 2024 jsme se ptaly českých vědkyň z humanitních oborů i přírodních věd, jestli ve svých institucích cítí podporu. Jak je na tom Česko ve srovnání se zahraničím? Cítí vědkyně podporu kolegů či mateřské instituce? Co by se dalo změnit, na co bychom obecně měly*i brát větší zřetel?  For english version, please follow this link. Alžběta Ressnerová, CEITEC VUT: Česko obecně zaostává v řešení...

Where does Czech science stand on the issue of a safe environment? We asked women scientists

As part of an online campaign for the International Day of Women and Girls in Science 2024 (#IDGWS2024), we asked Czech women scientists from the humanities and sciences if they feel supported in their institutions. How does the Czech Republic stands in comparison to other countries? Do women scientists feel supported by their colleagues or their parent institutions? What could be changed? What should we take into account more in general? Alžběta Ressnerová, CEITEC BUT:...

Naše akce

Webinář o genderové dimenzi  bezpečnosti v dopravě

Kdy: 21. 11. 2023 13:30 – 15:00 Kde: online na Zoomu Registrace do 19. 11. zde V rámci našich aktivit zaměřených na genderovou dimenzi v obsahu výzkumu pořádáme webinář profesorky Astrid Linder nazvaný Vehicle occupant crash safety: Injury data, crash testing and the world’s first crash test dummy of an average female. Akce proběhne v anglickém jazyce. Na silnicích přijde ročně o život 1,35 milionu lidí a podle Světové zdravotnické organizace je zraněno 20-50 milionů...

Co se stane, když je technologie slepá k různorodosti ?

Kdy: 8. 11. od 18 hodin Kde: KC Unitaria, Anenská 5, Praha 1 & online záznam debaty: https://youtu.be/Ecp9lql_nK4 V rámci Týdne Akademie věd jsem uspořádali debatu s expertními osobami na aktuální téma etických aspektů vývoje umělé inteligence. Cílem debaty bylo seznámit veřejnost s tím, jaké dopady na společnost i životy lidí mohou mít technologie vyvíjené bez ohledu na různorodost potřeb, ať už jde o gender, věk, sociální postavení nebo etnicitu. Zaměřili jsme se přitom na...

Ženy ve vědě

Český výzkum dlouhodobě není schopen dát příležitost kvalifikovaným ženám. Zbytečně tak přicházíme o potenciál, který by nás jako společnost posunul dál.

Podíl žen mezi výzkumníky

Česká republika27%

Slovensko41%

Zastoupení žen mezi akademiky

Lektorky56%

Profesorky15%

Plány genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti je nástrojem pro systematické řešení genderové (ne)rovnosti v instituci, který přináší strukturální a kulturní změny.

Tzv. GEPs se neuplatňují pouze v akademické sféře, ale i v jiných veřejných či soukromých institucích.

Více

Jedna velikost nestačí

V letech 1997 až 2000 bylo z amerického farmaceutického trhu kvůli život ohrožujícím účinkům staženo deset léků. Osm z nich představovalo větší zdravotní rizika pro ženy než pro muže. V technickém výzkumu označení menších osob (mnoha žen ale i mnoha mužů) jako „atypických“ řidičů vedlo k jejich vyšší úmrtnosti při automobilových nehodách.

  • Proč jedna velikost nestačí
  • Případové studie
  • Praktické rady
Více

Bezpečné a respektující akademické prostředí

Genderově podmíněné násilí, včetně sexuálního obtěžování, je závažným problémem, který se vyskytuje i v akademickém a výzkumném prostředí. Proto se v rámci naší činnosti zaměřujeme na aktivity, které pomáhají tento problém nejen efektivně řešit, ale také mu předcházet, s cílem vytvářet bezpečné prostředí pro všechny.

Více

Cena Milady Paulové

Cenu Milady Paulové uděluje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a věda. Jejím smyslem je ocenit vědeckou práci významných českých vědkyň, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně a studentky, které vědeckou dráhu zvažují.

Více