Ceny Milady Paulové 2012

V roce 2012 byla Cena Milady Paulové udělena v historických vědách s odkazem na pedagogicko-výzkumné působení historičky a byzantoložky profesorky Paulové, která se stala první českou profesorkou.

Vítězka

prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.

Pracoviště: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Oblast výzkumu: církevní dějiny

Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. se stala laureátkou Ceny Milady Paulové za rok 2012.

„Smyslem historie je poznat sám sebe.“

Rozhovor

Nominace

prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc.

Pracoviště:  Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Oblast výzkumu: středověké dějiny

„Historií nazýváme minulost, tak i dějiny, tedy to, co si z minulosti pamatujeme.“

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

Pracoviště: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Oblast výzkumu: středověké a církevní dějiny

„Historie je dobrá k porozumění světu a životu. Je to jedna z disciplín, které vás nutí přemýšlet o tom, proč se věci dějí.“

PhDr. Jiřina Langhammerová

Pracoviště: Národní muzeum

Oblast výzkumu: etnografie

„Po většinu dvacátého století vládly Národopisu v Národním muzeu ženy.“

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Pracoviště: Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice

Oblast výzkumu: dějiny každodennosti, dějiny česko-francouzských vztahů

„Mám takovou teorii, že lidé jsou v podstatě směšní a směšné jsou občas i jejich dějiny.“

doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.

Pracoviště: Etnologický ústav AV ČR

Oblast výzkumu: etnologie

„Dnes žijeme v zajetí mediální kultury. Ale právě proto vzniká hlad po tvořivých, svobodných projevech někdejší tradiční kultury.“

prof. PhDr. Eva Stehlíková

Pracoviště: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

Oblast výzkumu: klasická filologie a teatrologie

„Divadlo je nejblíže životu, ten také netrvá a nedá se lehce popsat.“

doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc.

Pracoviště: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Oblast výzkumu: dějiny chemie, biochemie a biotechnologie

„Bez historické analýzy nemůžeme dost dobře pochopit současný stav vědy ani její společenskou funkci a prorůstání celou společností.“

PhDr. Natalie Venclová, DrSc.

Pracoviště: Archeologický ústav AV ČR

Oblast výzkumu: archeologie doby železné

„Při studiu archeologických materiálů máte pocit, že zaplňujete nějakou mezeru a dozvídáte se více o tom, kdo tady žil.

Porota

Jan Gruber (FF UK)

Antonín Kalous (FF UPOL)

Alena Křížová (FF MU)

Eduard Maur (FF UK / FF UPOL; předseda poroty)

Miloslav Pojsl (CMTF UPOL)

Marie Ryantová (FF JU)

Jiří Stočes (FP ZČU)

Stanislav Stuchlík (FF SLU)

Daniela Tinková (FF UK)