Brunch pro začínající vědkyně s prof. Evou Brichtovou

Domů Akce Brunch pro začínající vědkyně s prof. Evou Brichtovou


Letošní tradiční brunch pro začínající vědkyně se uskutečnil 16. srpna v bubenečské Vile Lanna. Naše pozvání přijala jedna z hrstky neurochirurgyň v ČR paní prof. Eva Brichtová, která působí jako zástupkyně pro školství přednosty neurochirurgické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Cílem akce je inspirovat ženy na začátku vědecké dráhy – doktorandky, postdoktorandky – k dalšímu rozvoji kariéry a nabídnout jim výjimečnou možnost sdílet své zkušenosti s etablovanou vědeckou osobností. Proto jsme pro letošní ročník oslovili prof. Evu Brichtovou, jednu z několika málo žen, které se v ČR věnují neurochirurgii. S vědkyněmi na začátku vědecké dráhy se na brunchi podělí o své zkušenosti i výzvy, s nimiž se během své práce setkala.

Prof. Brichtová působí od roku 1997 na Neurochirurgické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Od roku 2002 pravidelně vyučuje na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V svém oboru dosáhla řady úspěchů. V době svého působení na pracovišti dětské medicíny Fakultní nemocnice Brno v letech 2002−2014 zavedla novou remodelační operační techniku v léčbě kraniosynostóz. Věnovala se výzkumu genetického vlivu na následky kraniocerebrálních poranění u dětí a spolupracovala s AV ČR na tvorbě výpočtových modelů úrazů hlavy. Další oblastí, které se věnovala, byla léčba hydrocefalu a rozvoj neuroendoskopické operativy.

Od roku 2014 je členkou Centra pro epilepsie Brno a specializuje se na resekční a stimulační epileptochirurgické operace. Ve spolupráci s prof. Rydenhagem ze Švédska provedla v rámci tohoto centra historicky první funkční hemisferektomii u dětského pacienta s epilepsií. V Brně vede specializovanou ambulanci pro hydrocefalus a mozkové cysty.

Fotografie z akce

foto: Radek Balcer/Sociologický ústav AV ČR