Co
děláme?

Pomáháme dělat vědu férovější pro všechny. Jen tak budou vědecké výstupy přinášet nejlepší výsledky pro celou společnost.

Naše poslání

Jsme jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy, které se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu, podporu výzkumných organizací a státní správy v prosazování genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.

 • 1 Expertní podpora institucí
  Poskytujeme pomoc a podporu institucím, které se chtějí orientovat v problematice genderové rovnosti a v tvorbě plánů genderové rovnosti.
 • 2 Horizont Evropa
  Zabezpečujeme funkce národního kontaktního bodu pro oblast genderové rovnosti a genderového mainstreamingu v Horizontu Evropa. 
 • 3 Konzultace a školení
  Prostřednictvím workshopů, školení a konzultací pomáháme vysokým školám a výzkumným organizacím zavádět kulturní a institucionální změny pro genderovou rovnost.
 • 4 Genderová témata
  Zvyšujeme povědomí o genderové problematice ve vědě a zviditelňujeme vědkyně a jejich práci. Vydáváme popularizační publikace a čtvrtletní newsletter. 

Výzkumné
projekty

Provádíme výzkumy, přednášíme a publikujeme zejména o tématech jako jsou genderová rovnost ve výzkumných organizacích, hodnocení vědeckého výkonu a excelence z genderového hlediska, politiky rovných příležitostí ve vědě a výzkumu v ČR a Evropě, sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí.

 • Odborné výstupy
 • Blogy
 • Přednášky
Více

Spolupráce se státní správou

Jsme součástí ministerských a vládních pracovních skupin, provádíme konzultační a analytickou činnost, publikujeme stanoviska k vědním politikám a dáváme podněty institucím k tématu zlepšení pracovních podmínek a rovnosti žen a mužů. 

 • Národní konference
 • Členství v pracovních a poradních skupinách
 • Naše úspěchy
Více

Školení

Realizujeme školení pro výzkumné a vysokoškolské ústavy se zaměřením na podporu genderové rovnosti v instituci. Veškerá školení vytváříme na míru, po společné konzultaci a se zohledněním konkrétních potřeb dané instituce.

Více

Publikujeme

Publikujeme manuály, mapujeme zastoupení žen ve vědě prostřednictvím statistických analýz, vydáváme knihy rozhovorů s vědkyněmi a vědci i ryze odborné vědecké práce. Většina z nich je volně ke stažení.

Všechny publikace
Novinka

Popularizujeme

Účastníme se pravidelně českých i mezinárodních vědecko-popularizačních akcí, jako je Týden Akademie věd ČR, Noc vědců a vědkyň, Mezinárodní den žen a dívek ve vědě nebo Týden inovací. Publikujeme newsletter, vystupujeme v médiích, jsme aktivní na sociálních sítích. Pořádáme diskuze, přednášky a výstavy. Zveme zajímavé host(k)y ze zahraničí, zviditelňujeme české vědkyně a téma genderové rovnosti ve vědě v odborné komunitě i mezi širokou veřejností.

Představujeme významné osobnosti

Děláme rozhovory se zajímavými osobnostmi z vědeckého prostředí. Seriály rozhovorů jsme věnovaly např. tématům, jako jsou odchody z vědy, mobilita či začátek vědecké dráhy žen (publikace rozhovorů jsou zdarma ke stažení zde). Každoročně také formou rozhovorů představujeme nominované a laureátky Ceny Milady Paulové

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě

Každoročně se 11. února připojujeme k oslavám žen a dívek, které se rozhodly vydat na vědeckou dráhu. Cílem svátku, který vyhlásilo OSN na konci roku 2015, je připomenout významnou roli žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti. V kampani na našich sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter představujeme české i zahraniční vědkyně z nejrůznějších oborů.

Facebook

Týden Akademie věd ČR

Největší vědecký festival v ČR probíhá každý rok v druhém listopadovém týdnu. Dvě desítky let jej veřejnost znala jako Týden vědy a techniky. Od roku 2021 nese název Týden Akademie věd ČR. V rámci tohoto festivalu organizujeme především výstavy a přednášky pro nejširší veřejnost, jejichž cílem je zviditelnit české vědkyně (a vědce) a upozornit na problematiku genderové ne/rovnosti ve vědě.

Stránky akce

Noc vědkyň a vědců

K akci European Researchers Night se vlastním programem připojujeme od jejího počátku v roce 2005. Za tuto dobu jsme věnovaly v rámci této akce například spánku a snění, paměti míst, bádání za komunismu, společenské odpovědnosti vědy a vědním politikám, znečištěnému ovzduší, sexuálnímu obtěžování v akademické sféře, ne/přechylování příjmení a tématu migrace, bezpečnosti a maskulinity.

Stránky akce

Mezinárodní spolupráce

Aktivně se zapojujeme do sítě organizací, které se zasazují o genderovou rovnost v Evropském výzkumném prostoru. Jsme členkami organizací RINGS, AtGender a EPWS. Od roku 2001 jsme koordinovali tři rámcové projekty a byli jsme partnery v sedmi dalších projektech.