Kontakt

Národní kontaktní centrum – gender a věda

Poštovní adresa:
Národní kontaktní centrum – gender a věda
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Jilská 1
110 00 Praha 1

Vedoucí oddělení

Marcela Linková

Plány genderové rovnosti a Komunita pro změnu

Gabriela Langhammerová - gabriela.langhammerova(at)soc.cas.cz
Eva Oliva - eva.oliva(at)soc.cas.cz
Ananké Nebeská - ananke.nebeska(at)soc.cas.cz

Politiky vědy a výzkumu

Zuzana Andreska - zuzana.andreska(at)soc.cas.cz

Cena Milady Paulové

Martina Fucimanová - martina.fucimanova(at)soc.cas.cz

Jedna velikost nestačí

Jana Novák Gabrielová - jana.gabrielova(at)soc.cas.cz
Ananké Nebeská - ananke.nebeska(at)soc.cas.cz

Asistentka oddělení

Jarmila Klsák - jarmila.klsak(at)soc.cas.cz