KONTAKT

Národní kontaktní centrum – gender a věda

Poštovní adresa:

Národní kontaktní centrum – gender a věda
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Jilská 1
110 00 Praha 1