Cena
Milady
Paulové

Cenu Milady Paulové uděluje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a věda. Jejím smyslem je ocenit vědeckou práci významných českých vědkyň, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně a studentky, které vědeckou dráhu zvažují.

Více o Ceně

2023

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

Pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Docentka Ing. Eva Cudlínová, CSc. patří k prvním osobnostem, které se v České republice začaly zabývat bioekonomikou. Je spoluzakladatelkou Platformy pro bioekonomiku ČR a Jihočeského spolku pro bioekonomiku. Situace po roce 1990 jí umožnila výraznou orientaci na environmentální ekonomiku v zahraničí, absolvovala stáže v Cambridge ve Velké Británii, ve Washingtonu DC., ve Švédsku a Francii. Zahraniční zkušenosti a kontakty ovlivnily získávání grantů s novým ekonomickým paradigmatem udržitelného rozvoje jako nástroje praktického i teoretického využití globálních problémů. V roce 2013 se stala členkou prvního Bioekonomického panelu EU za ČR. V rámci programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 byla za ČR hlavní řešitelkou úspěšného výzkumného projektu Power4Bio, jehož cílem bylo najít optimální model rozvoje a možnosti regionů pro přechod na bioekonomiku. Od roku 2007 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde významně přispěla k rozšíření oboru environmentální ekonomiky a akreditaci předmětu bioekonomika. Kromě vědecké činnosti se věnuje propagaci bioekonomických témat v rámci zvaných přednášek na dalších univerzitách, vede doktorské práce, svou činností a osobností inspiruje další generace výzkumníků a výzkumnic.

Více

Předchozí ročníky

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

Neurovědy

Moderní neurovědy se zabývají studiem všech aspektů nervové tkáně. Ať už jde o tkáň centrální či periferní, věnují se i jejím rozdílům ve zdraví a v nemoci, a to jak na úrovni základního, tak i klinického aplikovaného výzkumu a pokrývají několik odvětví, která se liší…
Více

prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc

Matematika

Matematika bývá nazývána královnou věd. Výsledky jejího výzkumu prostupují do většiny oblastí každodenního života a prakticky žádná vědní oblast se bez ní v současnosti neobejde. Matematika je tak samým základem naší technické civilizace a jejího dalšího pokroku, na což chce Cena Milady Paulové v roce…
Více

Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

Elektrotechnika

V roce 2020 uběhlo 100 let od založení první české fakulty elektrotechniky. Ta se dnes jako obor zabývá řadou disciplín, bez kterých by byl náš každodenní život nemyslitelný. Ceny Milady Paulové proto měla upozornit na důležitost elektrotechniky pro společnost.
Více

prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.

Jazykověda

Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2019 Rokem domorodých jazyků (Year of Indigenous Languages) – Cena Milady Paulové na tuto iniciativu reagovala s cílem upozornit na důležitost jazykovědních disciplín pro společnost.
Více

prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

Vzdělání a výchova

Letošní Cena Milady Paulové měla za cíl ocenit a poukázat na práci vědkyň v oblasti věd o vzdělávání a výchově, jejichž výsledky mají velký význam a dopad na jedince i celou společnost. Jejich působení zahrnuje vzdělávání dětí, mládeže a dospělých a také vzdělávání v období…
Více

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA

Klinická medicína

Klinická medicína byla v roce 2017 vybraná pro svůj hluboký význam a dopad na zdraví jednotlivců a celé naší společnosti. V roce 2017 také uplynulo 120 let od doby, kdy česká lékařská fakulta umožnila navštěvovat přednášky své budoucí první absolventce Anně Hozákové (1875–1940) a dovršilo…
Více

prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

Zemědělské vědy

Rok 2016 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen za Mezinárodní rok luštěnin s cílem zviditelnit pozitivní přínos těchto zemědělských plodin. V roce 2016 tomu bylo navíc 95 let, kdy v zemědělských vědách absolvovaly na české univerzitě první ženy: Marie Kuklová a Anna Horynová (s vyznamenáním) a…
Více

RNDr. Alice Valkárová, DrSc.

Fyzika a astronomie

Letošní ročník připomíná vynikající práci americké astronomky Cecilie Payne-Gaposchkin a české fyzičky Adély Kochanovské.
Více

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.

Stavební inženýrství a architektura

V roce 2014 byla CMP udělena v oblasti stavebního inženýrství a architektury s cílem upozornit na výročí 100 let od doby, kdy ke studiu nastoupila první absolventka architektury Milada Pavlíková, podpořit rostoucí zájem veřejnosti o témata spojená s vytvářením a kultivací veřejného prostoru, jeho proměnami…
Více

prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.

Farmakologie a toxikologie

Laureátkou ceny se stala profesorka Alexandra Šulcová ze Středoevropského technologického ústavu CEITEC při Masarykově univerzitě v Brně. Slavnostní předání proběhlo 5. prosince za účasti ministra školství Dalibora Štyse a předsedy poroty, která o udělení ceny rozhodla, profesora Jaroslava Květiny.
Více

prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.

Historické vědy

Laureátkou 4. ročníku Ceny Milady Paulové se stala profesorka Zdeňka Hledíková, jíž byla Cena slavnostně udělena ministrem školství 18. října 2012 v Lichtenštejnském paláci na Kampě. V roce 2012 byla CMP udělena v historických vědách s odkazem na pedagogicko-výzkumné působení historičky a byzantoložky prof. Paulové,…
Více

prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.

Chemie

MŠMT ve spolupráci s NKC – ženy a věda a Domem zahraničních služeb vyhlásilo 1. července 2011 třetí ročník soutěže o Cenu Milady Paulové. Z celkem osmi nominovaných byla komisí předních odbornic a odborníků laureátkou zvolena profesorka Kateřina Demnerová. V tomto roce byla CMP s odvoláním…
Více

Ing. Růžena Vintrová, DrSc.

Ekonomie

Ekonomie je již přes dvě století klíčovou vědou, která silně ovlivňuje fungování společností, naše vztahování se k realitě i naše hodnoty. Poslední tři roky silně vstupuje do našich životů v souvislosti s globální hospodářskou krizí. Hovoří se o nutnosti regulovat bankovní sektor a zvýšit dohled…
Více

prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc.

Ekologie a trvalý rozvoj

V roce 2009 byla Cena Milady Paulové udělena vůbec poprvé, a to v v oboru ekologie a trvale udržitelného rozvoje, který má vysoký politický i společenský význam.
Více

Cena Milady Paulové 2009–2016

Publikace představuje osm ročníků Ceny, kterou ve spolupráci s MŠMT uděluje NKC – gender a věda badatelkám z různých oborů za celoživotní přínos české vědě. Ve stručných medailonech a prostřednictvím portrétních fotografií představujeme nominované osobnosti i laureátky jednotlivých ročníků.

Ke stažení

Kdo je Milada Paulová

Významná osobnost české vědy 20. století. Byla teprve 75. ženou, která získala v roce 1918 doktorát na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze a jako první žena zde získala v roce 1925 právo přednášet. Byla také první mimořádnou členkou Královské české společnosti nauk a České akademie věd a umění. Zároveň byla vůbec první ženou na našem území, která byla v roce 1935  jmenována nejprve mimořádnou,, a později v roce 1945 i řádnou profesorkou. Milada Paulová patřila mezi přední československé historiky a byzantology.

Rozhovory

Přečtěte si rozhovory s předními českými vědkyněmi, které se staly laureátkami nebo byly nominovány na Cenu Milady Paulové.
Čtěte