Brunch pro začínající vědkyně s prof. Milenou Králíčkovou, rektorkou Univerzity Karlovy

Domů Akce Brunch pro začínající vědkyně s prof. Milenou Králíčkovou, rektorkou Univerzity Karlovy


Setkání pro začínající vědkyně s první rektorkou nejstarší české univerzity o jejích zkušenostech s vědeckou dráhou, vizi pro budoucnost Univerzity Karlovy a dalších zajímavých tématech.

Cílem akce je inspirovat ženy na začátku vědecké dráhy – doktorandky, postdoktorandky – k dalšímu rozvoji kariéry a nabídnout jim výjimečnou možnost sdílet své zkušenosti s etablovanou vědeckou osobností.

Děkujeme všem za účast.

Fotografie z akce:

Foto: Michaela Trnková / Sociologický ústav AV ČR