Brunch pro zahraniční vědkyně působící v Česku

Domů Akce Brunch pro zahraniční vědkyně působící v Česku


Pro velký zájem jsme se rozhodly zopakovat úspěšnou akci z loňského roku a ve spolupráci s projektem Hyb4City znovu zorganizovaly brunch pro zahraniční vědkyně působící v Česku.

V pondělí 7. května jsme se proto již podruhé sešly v Kampusu Hybernská, abychom umožnily zahraničním vědkyním působícím v ČR možnost sdílet své zkušenosti v bezpečném prostoru.

Hostkou brunche pro zahraniční vědkyně byla tentokrát Zsófia Csajbók, Ph.D., odborná asistentka na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity.

Podrobnosti najdete u nás na webu zde.

Děkujeme všem vědkyním i studentkám, které se akce zúčastnily. Děkujeme i Kampusu Hybernská za možnost využití jejich prostor.

Fotografie z akce: