Druhý workshop Komunity pro změnu se zaměřil na genderově senzitivní jazyk

Domů Akce Druhý workshop Komunity pro změnu se zaměřil na genderově senzitivní jazyk


Druhý letošní workshop Komunity pro změnu proběhl 13. 6. 2023 a na žádost členek a členů KpZ se věnoval tématu používání genderově senzitivního jazyka v instituci.

Workshop se nesl již tradičně v duchu zásad a cílů Komunity pro změnu, kterými jsou vzdělávání, síťování a dobrá praxe. Ty ukotvují KpZ jako platformu pro sdílení zkušeností plynoucích z různých nastavení agend genderové rovnosti v institucích.

Náplní workshopu bylo seznámení se se zásadami pro používání senzitivního jazyka v instituci na všech úrovních komunikace. Zároveň byly diskutovány překážky bránící v prosazování inkluzivního jazyka ve strategických institucionálních dokumentech a návrhy, jaká opatření mohou pomoci tyto překážky překonávat.

Na základě praktické části workshopu vznikne podpůrný materiál v podobě příručky mapující zásady používání genderově senzitivního jazyka v instituci. Tato příručka představí i konkrétní příklady dokumentů, kterých se použití senzitivního jazyka týká.

Připravili jsme si pro vás nabídku našeho e-learningového kurzu, který slouží pro proškolení zaměstnaných osob a vedení institucí. Více informací zde.