V Praze proběhne mezinárodní konference k sexuálnímu násilí na vysokých školách. Představí i výsledky unikátního evropského projektu

Domů Akce V Praze proběhne mezinárodní konference k sexuálnímu násilí na vysokých školách. Představí i výsledky unikátního evropského projektu


V rámci předsednictví České republiky v Radě EU pořádá NKC – gender a věda mezinárodní konferenci na aktuální téma genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování v akademické sféře. Konference s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward gender-equal, safe and inclusive research and higher education“ proběhne 24. a 25. listopadu 2022 v Praze. Bude však možné se na ni připojit i online. Na konferenci budou představeny také výsledky mezinárodního projektu UniSAFE, na kterém NKC spolupracuje a který mapuje problematiku genderově podmíněného násilí v akademické sféře napříč zeměmi Evropy. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V Praze se sejdou zástupci a zástupkyně odpovědných národních úřadů, vědecko-výzkumných organizací, poskytovatelů finanční podpory na výzkum a inovace a dalších organizací nejen ze zemí EU, ale i z USA a Velké Británie. Konference se zúčastní také Joanna Drake, zástupkyně generálního ředitele z GŘ pro výzkum a inovace Evropské komise a ministr školství Vladimír Balaš. Prostor na konferenci dostanou i studentské spolky a iniciativy.

Součástí konference bude také představení výsledků unikátního celoevropského projektu UniSAFE, na kterém se NKC podílí. Tento projekt mapuje problematiku genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování v akademické sféře na několika úrovních. Zabývá se nejen rozšířeností tohoto problému, ale také postupy, které instituce i jednotlivé země používají k jeho odstranění.

Cílem konference Ending gender-based violence in academia je podnítit debatu o opatřeních, která mohou zvýšit ochranu před všemi formami násilí v akademickém prostředí. Zaměří se jak na osoby studujících, tak i na zaměstnané na vysokých školách.

Podrobnosti o konferenci najdete na webu http://gbv2022.soc.cas.cz/.

Akce je podporována z projektu sdílených činností CZERA financovaného MŠMT (identifikační kód MS2103).