Mezinárodní konference k tématu genderově podmíněného násilí v akademické sféře proběhne v Praze

Domů Akce Mezinárodní konference k tématu genderově podmíněného násilí v akademické sféře proběhne v Praze


V rámci předsednictví České republiky v Radě EU pořádá NKC – gender a věda mezinárodní konferenci na aktuální téma genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování v akademické sféře. Konference s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward gender-equal, safe and inclusive research and higher education“ proběhne 24. a 25. listopadu 2022 v Praze. Bude však možné se na ni připojit i online. Na konferenci budou představeny také výsledky mezinárodního projektu UniSAFE, na kterém NKC spolupracuje a který mapuje problematiku genderově podmíněného násilí a postupy k jeho odstranění v akademické sféře napříč zeměmi Evropy.

Na konferenci se sejdou zástupci a zástupkyně národních autorit, vědecko-výzkumných ogranizací, poskytovatelů finančí podpory na vědu a výzkum a dalších relevatních organizací. Cílem konference je podpořit debatu o opatřeních, která mohou zvýšit ochranů před všemi formami násilí v akademickém prostředí u studentek a studentů a také zaměstnankyň a změstnanců zejména v začátcích jejich kariéry.

Podrobnosti o konferenci najdete na webu www.gbv2022.eu.

Akce je podporována z projektu sdílených činností CZERA financovaného MŠMT (identifikační kód MS2103).