První setkání NKC s univerzitními spolky a iniciativami přineslo řadu důležitých podnětů do diskuze o bezpečí a respektu na vysokých školách

Domů Akce První setkání NKC s univerzitními spolky a iniciativami přineslo řadu důležitých podnětů do diskuze o bezpečí a respektu na vysokých školách


NKC – gender a věda uspořádalo v pátek 14. října na půdě Sociologického ústavu AV ČR setkání zástupců a zástupkyň univerzitních spolků, iniciativ a platforem, které se věnují sexuálnímu obtěžování a genderově podmíněnému násilí na vysokých školách. Cílem bylo diskutovat  možnosti spolupráce při budování bezpečného prostředí pro všechny, kdo v akademické sféře působí.

Kromě představení aktivit studentských platforem a NKC – gender a věda se diskuse dotýkaly především toho, jaké existují možnosti spolupracovat při šíření osvěty, v prevenci a potírání sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí na univerzitách.

V diskuzi měly spolky a inicitativy prostor na to, aby hovořily o překážkách a problémech, se kterými se při svých aktivitách setkávají. Mezi důležitá témata patřily například nedostatečné či složité možnosti financování jejich činnosti, často nejasná struktura a vymezení odpovědnosti v rámci univerzit. Problém představuje také nedostatek dat o případech sexuálního obtěžování z jednotlivých univerzit a fakult. Chybí však i data o odchodech studentů a studentek z univerzit kvůli sexuálnímu obtěžování a genderově podmíněnému násilí.

Roli spolků a studentských iniciativ v řešení sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí na vysokých školách NKC – gender a věda vnímá jako klíčovou. Jde o jednoho z klíčových partnerů ve snaze vytvořit v českém vysokém školství bezpečné a respektující prostředí pro všechny. 
Na listopadové konferenci Ending gender based violence in academia budou mít proto právě studentské iniciativy a spolky své zástupce a zástupkyně a jejich zkušenosti a potřeby dostanou prostor také na jednom z tematických panelů.