Setkání projektu RESISTIRÉ

Domů Akce Setkání projektu RESISTIRÉ


19. a 20. května organizujeme v Praze setkání mezinárodního projektu RESISTIRÉ, na kterém spolupracujeme. Projekt se zaměřuje na zkoumání toho, jaký dopad měly politiky uplatňované při řešení pandemie COVID-19 na existující genderové nerovnosti. Projekt má za sebou již druhé kolo sběru dat. A nyní snažíme v RESISTIRÉ společně navrhnout inovativní doporučení pro tvůrce politik, zaměstnavatele a také pro občanskou společnost, jak těmto dopadům čelit.

Pořádáme proto workshop s partnery projektu a dalšími experty a expertkami, jehož cílem je společně pracovat na vývoji těchto doporučení s ohledem na témata, která se v průběhu projektu objevila. Diskuze se proto zaměří na budování odolnějších vzdělávacích systémů, inkluzivitu a krizové řízení, ale také na rovnováhu mezi ekonomickou a sociální spravedlností a řešení prolému genderově podmíněného násilí.