Třetí letošní workshop Komunity pro změnu: Jak mluvit o bezpečí a respektu v akademickém prostředí?

Domů Akce Třetí letošní workshop Komunity pro změnu: Jak mluvit o bezpečí a respektu v akademickém prostředí?


Kdy: 20.9. 2023 | 10h – 14h | pouze prezenčně
Kde: v Akademickém konferenčním centru AV ČR (Husova 4a, 110 00 Praha 1)


Anotace:
Třetí letošní workshop Komunity navazuje na předchozí workshop KpZ a dále rozvíjí téma genderově
senzitivní komunikace. Během červnového workshopu jsme se společně zaměřily*i na úrovně
komunikace ve všech rovinách i oblastech, a vytvořily*i podklady pro společný dokument, který dále
zpracovalo oddělení NKC – gender a věda do podoby příručky. Znalosti získané na tomto workshopu
nyní společně promítneme do tématu, jak komunikovat senzitivně o bezpečí a respektu v akademických
institucích. Workshop se v této otázce zaměří zejména na oblast genderově podmíněného násilí.

Workshop je určen především těm členkám a členům Komunity pro změnu, které*ří mají na starost
agendu genderové rovnosti ve své domovské organizaci. Z kapacitních důvodů je počet prezenčních
přítomných omezen na celkem 30 osob (maximálně 2 osoby za 1 instituci).

Workshop započne v 10 hodin, registrace bude probíhat od 9:30. Podrobný program workshopu bude
zaslán všem zaregistrovaným osobám týden před konáním workshopu.


Cíle workshopu:

  • Představení nástrojů pro zavádění genderově senzitivního jazyka
  • Diskuse strategií zavádění genderově senzitivního jazyka do organizační kultury instituce
  • Sdílení zkušeností (dobrá i špatná praxe) v oblasti zavádění opatření na podporu GSK v instituci
  • Vytvoření aktuální dobré praxe a pojmenování nástrojů
  • Identifikace možných bodů podpory v instituci a spolupráce s nimi
  • Konkrétní tipy pro komunikaci tématu bezpečného pracovního prostředí na všech úrovních
    komunikace

Na workshop je možné se registrovat prostřednictvím tohoto formuláře