Třetí workshop Komunity pro změnu se zaměřil na to, jak komunikovat téma genderově podmíněného násilí

Domů Akce Třetí workshop Komunity pro změnu se zaměřil na to, jak komunikovat téma genderově podmíněného násilí


Třetí letošní workshop Komunity pro změnu navazoval na žádost členek a členů KpZ na předchozí workshop, který se věnoval používání genderově senzitivního jazyka v instituci. Jako návazné téma jsme společně zvolili problematiku komunikace genderově podmíněného násilí v instituci. Workshop se konal ve středu 20. 9. 2023 v prostorách Akademického konferenčního centra AV.

Během workshopu byl prostor nejen pro prohloubení poznatků, díky prezentaci znalostí lektorek z NKC, ale také pro síťování a sdílení dobré i ne úplně zdařilé praxe. Díky velké spolupráci účastnic a účastníků se podařilo vytvořit prostor pro sdílení různorodých zkušeností, které vyplývají z odlišného nastavení agendy genderové rovnosti v jednotlivých institucích.

Program workshopu byl rozmanitý. Po krátkém úvodu do tématu genderově podmíněného násilí jsme se seznámili s principy bezpečné komunikace tohoto tématu v instituci. Věnovali jsme se specifikům komunikace s traumatizovanou osobou, včetně konkrétních tipů na to, jak zabezpečit a vést rozhovory s osobami, které se rozhodly promluvit o své zkušenosti.

Poslední částí workshopu byl skupinový úkol. Cílem bylo zamyslet se nad tím, jaká opatření by měla být v každé instituci k dispozici pro to, aby bylo možné vytvořit bezpečné pracovní prostředí, včetně toho, čí součinnost je k tomu potřeba a jaký je současný stav v této oblasti. Další setkání Komunity pro změnu je naplánováno na 11. 12. 2023.